Rudnik Ljubija ponovo ide na doboš, aukcija 15. maja

Rudnik Ljubija ponovo ide na doboš, aukcija 15. maja

Aukcija za prodaju paketa akcija od 15,9% Rudnika željezne rude Ljubija a.d. Prijedor biće organizovana 15. maja, pišu Nezavisne. Bilo koje domaće

Aukcija za prodaju paketa akcija od 15,9% Rudnika željezne rude Ljubija a.d. Prijedor biće organizovana 15. maja, pišu Nezavisne.

Bilo koje domaće ili strano pravno ili fizičko lice može da stekne ovaj paket akcija.

Aukcija se organizuje u vrijeme kada je američko-kanadski konzorcij SE GDEC CORP ponovo intezivirao aktivnosti povodom dokapitalizacije preduzeća i pokušaja da stekne većinski paket akcija.

Početna cijena po kojoj će akcije biti ponuđene javnosti je 1,50 KM po jednoj akciji.

Knjigovodstvena vrijednost akcije na dan 31. decembar prošle godine bila je 1,33 KM po jednoj akciji.

Indikator.ba podsjećad a je Rudnik Ljubija bio prodan američko-kanadskom konzorciju sredinom prošle godine kroz dokapitalizaciju, ali je dvadesetak dana kasnije Vlada Srpske odlučila da odustane od prodaje te je uputila zahtjev Skupštini akcionara da poništi dokapitalizaciju, što je i učinjeno.

(Energetika.ba)