Samo 15 posto otpadnih voda u BiH prečišćava se prije ispuštanja u vodotoke

Samo 15 posto otpadnih voda u BiH prečišćava se prije ispuštanja u vodotoke

U povodu Svjetskog dana voda - 22. marta, Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar podsjetila je da prema podacima Organizacije Ujedinjenih n

U povodu Svjetskog dana voda – 22. marta, Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar podsjetila je da prema podacima Organizacije Ujedinjenih naroda danas više od 2 milijarde ljudi širom svijeta živi bez vode za piće u svojim domovima.

Nadalje, oko 4 milijarde ljudi, što je skoro dvije trećine svjetske populacije, doživljava tešku nestašicu vode u trajanju od najmanje mjesec dana tijekom godine, a oko 159 miliona ljudi skuplja pitku vodu iz površinskih voda, kao što su jezera, rijeke i potoci.

Više od 700 miliona ljudi, kako je navedeno, moglo bi da bude zahvaćeno intenzivnom nestašicom vode do 2030. godine, a oko 5 miliona ljudi širom planete godišnje umre od bolesti izazvanih zagađenom vodom.

Ljudi ostaju bez vode iz više razloga: zbog diskriminacije po osnovu spola i roda, rase, etničke i nacionalne pripadnosti, vjeroispovijesti, po osnovu rođenja, jezika, starosti, socijalnog statusa, zbog uništenja okoliša, rasta broja stanovnika, ratnih sukoba, prisilnog raseljavanja i migracija.

Zbog svega navedenog, ovogodišnji moto Svjetskog dana voda – “Voda za sve”, promovira potrebu solidarnosti s ljudima i društvima koji imaju problem s pristupom čistoj vodi.

| pored dosad realiziranih mnogobrojnih aktivnosti i projekta, prema regionalnim i svjetskim standardima pristup javnim uslugama u vodoopskrbi u Bosni i Hercegovini ima oko 60 posto stanovnika. Otpadne vode prikupljaju se sustavom javne kanalizacije za oko 30 posto stanovništva, dok se samo oko 15 posto sakupljenih otpadnih voda prečišćavaju prije ispuštanja u vodotoke.

Također, svega oko 20 posto stanovnika u ruralnim područjima se opskrbljuje vodom putem javnih komunalnih poduzeća, dok se preostalo stanovništvo opskrbljuje putem lokalnih vodovoda ili samostalno. Ovi podaci ukazuju na potrebu znatnih ulaganja u sektor vodnih usluga uz napomenu da ulaganja u svakom slučaju trebaju pratiti odgovarajuće zakonske promjene.

Prema već ustaljenoj praksi, sve relevantne institucije u BiH iz oblasti voda, zajednički organiziraju radni skup povodom 22. marta – Svjetskog dana voda, koji se ove godine u cijelom svijetu obilježava na temu “Voda za sve”.

Skup će biti održan u petak, 22. marta, u Etno-selu Stanišići kod Bijeljine gdje će biti predstavljeni stručni radovi u vezi s ovogodišnjim motom manifestacije “Voda za sve”.

 

Energetika.ba / FENA