Skandalozno: Bajramović nezakonito vodio Sindikat i kršio prava uposlenika

Skandalozno: Bajramović nezakonito vodio Sindikat i kršio prava uposlenika

Samozvani predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Ismet Bajramović nema legitimitet da predstavlja krovnu sindikalnu organizaciju jer brutalno kr

Samozvani predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Ismet Bajramović nema legitimitet da predstavlja krovnu sindikalnu organizaciju jer brutalno krši državne zakone, utvrdila je Upravna inspekcija Ministarstva pravde BiH, a potvrdio Ibrahim Dedić, predsjednik Udruženja Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo.

Naime, Dedić je dobio nalaze Upravne inspekcije koja je, na osnovu njihove prijave provjeravala zakonitost rada Saveza samostalnih sindikata BiH. Na osnovu toga Upravna inspekcija izdala je rješenje kojim se ovom sindikatu nalaže da hitno ispravi utvrđene nezakonitosti.

– Ključni nalaz je potvrdio ono na što mi godinama upozoravamo, a to je da Bajramović nije nikada upisan u nadležni registar kod Ministarstva pravde BiH kao ovlašteno lice da zastupa Savez samostalnih sindikata BiH. Prema tome, legitimitet svih njegovih postupaka i zastupanja je zakonski upitan i sporan. To ugrožava prava radnika, jer mi faktički pred zakonom nemamo ovlaštenu osobu koja zastupa krovni sindikat u BiH – poručio je Dedić.

Riješenje kojem se nalaže Sindikatu da ispravi nepravilnosti je izdano još 6. aprila, a dat je rok od 30 dana da se u nadležni registar upiše osoba koja je ovlaštena da zastupa Savez samostalnih sindikata BiH. Što je još gore, državna upravna inspekcija je utvrdila i nezakonitosti u provođenju radnopravnih propisa BiH !!!!!!!

– To je sramotno da institucija koja bi trebala braniti radnička prava ne poštuje prava svojih uposlenika i krši radnopravno zakonodavstvo. Upravna inspekcija je dala vrlo jasne upute da se utvrđene nezakonitosti isprave – rekao je Dedić.

Podsjećanja radi navodimo da su mediji u ranijem periodu informirali javnost da su Bajramović i njegova desna ruka Šatorović kršili prava uposlenika u Savezu samostalnih sindikata BiH jer im, po nalazima Nadzornog odbora ovog sindikata nisu na vrijeme isplaćivali plate i druge naknade. Sve su to radili dok su se tobože u javnosti zalagali za radnička prava za što su uredno u svoje džepove godišnje inkasirali i do 50 000 KM na ime plaća i drugih prihoda i to u stuaciji ukojoj su obespravljeni radnici širom zemlje štrakjovima glađu pokušavali osigurati bar minimalce.

– Ovo je samo još jedan dokaz da nema kompromisa sa Bajramovićem i Šatorovićem. Oni moraju otići i prepustiti zdravim snagama da sindikalni pokret izvuku iz blata u koje su ga bacili upravo lažni sindikalisti poput Bajramovića i Šatorovića – poručio je Dedić.

(Vijesti.ba)