Skupština  KS – Usvojen  ‘Bilans energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2018.’

Skupština KS – Usvojen ‘Bilans energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2018.’

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je "Bilans energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2018. godinu", dokument koji ima za cilj da definiše neophodne

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je “Bilans energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2018. godinu”, dokument koji ima za cilj da definiše neophodne elemente i pokazatelje energetskih potreba KS-a.

Dokument donosi procjenu potreba korisnika za električnom energijom, prirodnim gasom, naftnim derivatima i čvrstim gorivima na osnovu dosadašnjih pokazatelja i trendova potrošnje energije/energenata.

U dokumentu se navodi da je u 2017. godini isporučena energija u iznosu od 4.620,18 GWh, od čega je: električna energija  1.413,77 GWh ili 30,60 posto, prirodni gas 1.256,27 GWh ili 27,19 posto, čvrsta goriva 325,77 GWh ili 7,05 posto i naftni derivati 1.624,37 GWh ili 35,16 posto.

Ministar privrede Kantona Sarajevo Muharem Šabić je kazao da još uvijek nije dostignut nivo potrošnje energije iz 1990.godine (4.625,00 GWh).

Ukupne energetske potrebe u KS za 2018.godinu iznose 4.633,81 GWh. Uvozni energenti iznose 2.881,66 GWh ili 62,19 posto, a domaći energenti 1.752,15 GWh ili 37,81 posto.

Broj kupaca električne energije, naveo je Šabić, u protekle četiri godine, ima rast od 3,78 posto, a broj kupaca prirodnog gasa, u spomenutom periodu, ima rast od 2,16 posto.

U 2017.godini, u odnosu na 2016.godinu, pad ulaganja u elektroenergetske objekte je iznosio 22,12 posto, tj. nastavljen je trend opadanja ovih ulaganja. Međutim, planirana  ulaganja u 2018. godini iznose 11.744.000 KM.

Također je naglasio da obim izgradnje distributivne gasne mreže (DGM) u KS-u ima značajan trend opadanja.

U sektoru naftnih derivata, naveo je Šabić, problem je što uvoznici naftnih derivata ne raspolažu sa skladištima  većih kapaciteta, pa je uz sanirani terminal Holdine u Podlugovima potreban i kapacitet nesaniranog terminala u Blažuju i Misoči.

Čvrsta goriva imaju manji udio u energetskom bilansu, 2-8 posto od 2000.godine, a pouzdanost i sigurnost snabdijevanja, uglavnom, je zadovoljavajuća.

Šabić je istakao da je BiH energetski ovisna država (značajno učešće uvoznih energenata u ukupnoj potrošnji energije, jedan izvor i ‘pravac’ prirodnog gasa, nema realnog plana i dr.).

Stoga, Kanton Sarajevo treba insistirati na odlukama/planovima vezano za relizaciju projekata za rješavanje energetske sigurnosti u Bosni i Hercegovini, a činjenica, da potrošnja gasa u Kantonu Sarajevo iznosi 2/3 potrošnje u FBiH i da potrošnja električne energije iznosi 1/6 potrošnje u FBiH, dodatno upućuje na odgovornost, pravo.

Urednost snabdijevanja prirodnim gasom, također je, i u funkciji rješavanja aktuelnog velikog duga KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o. Sarajevo, te i u funkciji operacionalizacije sporazuma o regulisanju ratnog duga od 104,81 mil. USD.

Šabić je naglasio da sistemsko uređenje oblasti energetike i brži razvoj energetike uopšte, donošenje nedostajućih propisa u ovoj oblasti, zahtjeva hitnost. Rast cijena energije na svjetskom tržištu pokrenuo je u najrazvijenijim državama velike aktivnosti na korištenju obnovljivih izvora energije.

Stoga, zaključio je on, i u Kantonu Sarajevo potrebno je inicirati ove aktivnosti i projekte, kao i podržati inicijative potencijalnih investitora u oblasti energetike.

Energetika.ba / FENA