Subvencije za električnu energiju u FBiH produžene do kraja godine

Subvencije za električnu energiju u FBiH produžene do kraja godine

Vlada Federacija BiH izmjenila Odluku o provođenju mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnost

Vlada Federacija BiH izmjenila Odluku o provođenju mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti, kojom je rok njene primjene produžen do 31.12.2021. godine.

Odlukom su obuhvaćeni penzioneri s najnižom penzijom i korisnici stalne novčane pomoći koji imaju izdata rješenja od nadležnih službi/centara za socijalni rad u FBiH.

Pravo na subvenciju kupac će moći ostvariti na samo jednom mjernom mjestu. Iznos subvencije će biti iskazan na računu za utrošenu električnu energiju, a maksimalno može iznositi 5,50 KM  kod  JP Elektroprivrede BiH d .d. Sarajevo, odnosno 7,00 KM za JP Elektroprivredu HZHB d.d. Mostar,  u zavisnosti od potrošnje električne energije u obračunskom periodu.

U skladu sa Odlukom o provođenju mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnostim, koja je u primjeni od 2011. godine, prosječan broj korisnika subvencija po godinama je iznosio oko 70 hiljada, te je do sada za ove namjene izdvojeno 27 miliona konvertibilnih maraka.

Energetika.ba