Energetika.ba

buk bijela

Hidroenergija

Košarac: Izgradnja HE 'Buk Bijela' isključivo u nadležnosti institucija RS-a

Zaštita okoliša

Ekolozi zbog 'Buk Bijele' podnijeli žalbu protiv BiH

Hidroenergija

Poništena ekološka dozvola za hidroelektranu 'Buk Bijela'