Energetika.ba

eWaster

Zaštita okoliša

Općina Neum dio projekta 'eWaster' za sprječavanje zagađenja voda Mediterana e-otpadom