Energetika.ba

hrgud

Vjetroenergija

BiH od Njemačke dobila 60 miliona eura za izgradnju Vjetroparka Hrgud