Energetika.ba

Microsoft

Solarna energija

Microsoft kupuje solarnu energiju u Singapuru kako bi osigurao rad svojih centara