Energetika.ba

smiljevici

Zaštita okoliša

Za centar za upravljanje otpadom Smiljevići oko 1,3 miliona KM

Zaštita okoliša

Na deponiji Smiljevići gradi se reciklažno dvorište za električni i elektronski otpad