Traži se model za cijenu struje, moguć raskid ugovora za Blok 7

Traži se model za cijenu struje, moguć raskid ugovora za Blok 7

U Sarajevu je danas održana tematska sjednica Vlade FBiH posvećena stanju u energetskom sektoru u FBiH. Razgovarano je o najavljenom poskupljenju

U Sarajevu je danas održana tematska sjednica Vlade FBiH posvećena stanju u energetskom sektoru u FBiH. Razgovarano je o najavljenom poskupljenju struje, statusu projekta izgradnje Bloka 7 i aktuelnom stanju u gasnom sektoru.

Obraćajući se na konferenciji za novinare nakon sjednice, federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić objasnio je da, kada je u pitanju cijena električne energije, obje elektroprivrede, i Elektroprivreda BiH Sarajevo i Elektroprivreda HZ HB Mostar dostavile su svoje modele koji su razmatrani na današnjoj sjednici Vlade.

– Elektroprivreda HZ HB je dostavila jako jednostavan model. Vidjet ćemo hoće li on imati prolaza. Radi se o limitiranju gornje granice cijene električne energije na tržišnom modelu snabdijevanja – rekao je Džindić.

Kada je u pitanju prijedlog Elektroprivrede BiH, on se bazira na ukupnoj potrošnji i podijeljen je na tri kolone: prva od 0 do 1 gigawatt sat potrošnje – kojima bi išlo jedno povećanje, druga od 1 do 10 gigawatt sati – kojima bi išao drugi procenat povećanja, te treća preko 10 gigawatt sati potrošnje – kojima bi išao obračun cijene električne energije spram situacije na tržištu.

– Rasprava je bila jako konstruktivna. Pokušali smo da definišemo prednosti i mane jednog i drugog modela. Uključili smo tu i Ured za zakonodavstvo, od kojeg smo tražili određene instrukcije – rekao je Džindić, te objasnio šta je sve danas dogovoreno:

Zaduženo je resorno Ministarstvo energije, rudarstva i industrije da za 14 dana formira radnu grupu, sačinjenu od predstavnika Ministarstva, obje elektroprivrede, FERK-a i Konkurencijskog vijeća. Ta komisija ima obavezu da ove modele izanalizira i predloži Vladi na konačno usvajanje.

– Za 14 dana trebali bismo imati finaliziran model na sjednici Vlade FBiH. Svakako ćemo o ovom modelu upoznati i Udruženje poslodavaca – kazao je Džindić.

Vlada FBiH danas je raspravljala i o Bloku 7, obzirom da je Parlament FBiH od resornog ministarstva tražio da se dostave zaključci o kojima bi raspravljao. Ta informacija je, kako je kazao ministar, proslijeđena Upravi Elektroprivrede, koja ju je analizirala, uključujući interne i eksterne eksperte iz te oblasti, koji su predložili nekoliko varijanti o kojima je danas vođena rasprava.

Dogovoreno je da se te varijante, nastavlja ministar, i dalje ne iznose u javnost, već će biti upućene na Parlament koji će o njima raspravljati.

– Jako je osjetljiva tema. Vjerovatno znate da je kineski partner predložio određene korekcije na glavnim komponentama tog projekta i da Elektroprivreda nažalost takvo nešto ne može prihvatiti u ovom trenutku, i da treba naći načina kako nastaviti ili kako raskinuti ugovor na pravno ispravan način.

Dakle, dvije su opcije, ići će na Parlament, koji će o njima detaljno raspraviti. A Parlament je u suštini i onaj koji je dao finalnu saglasnost na potpisivanje ovakvog ugovora – naveo je Džindić.

Treća tema koju je danas Vlada FBiH razmatrala bilo je stanje u gasnom sektoru od 1. januara 2020. pa do današnjeg dana. Džindić podsjeća da je prije desetak dana na sjednici Vlade jedna od inicijativa bila da se održi tematska sjednica na kojoj bi se svi ministri informisali o svim događanjima u gasnom sektoru.

– Danas smo pripremili detaljnu informaciju, pozvali direktore BH Gasa i Energoinvesta da izlože sva dešavanja u pomenutom periodu i neke njihove radnje koje su poduzeli da se stabilizuje snabdijevanje Federacije BiH plinom. Mislim da je danas čitava Vlada upoznata i da joj je jasno koliki je značaj da gasni sektor normalno i ispravno funkcioniše – rekao je Džindić.

I o ovoj temi doneseni su određeni zaključci, govori ministar, te dodaje da će resorno ministarstvo u budućnosti biti ažurno i Vladu informisati o svakom narednom potezu obje kompanije.

– Moramo biti potpuno sigurni da kontrolišemo kompletnu situaciju – dodao je Džindić.

(Energetika.ba)