Usklađivanje zakona sa evropskom legislativom ključno za regulisanje sektora gasa u BiH

Usklađivanje zakona sa evropskom legislativom ključno za regulisanje sektora gasa u BiH

Usklađivanje državnog i entitetskih zakona sa legislativom Evropske unije ključni je korak ka regulisanju sektora gasa u Bosni i Hercegovini, zaključa

Usklađivanje državnog i entitetskih zakona sa legislativom Evropske unije ključni je korak ka regulisanju sektora gasa u Bosni i Hercegovini, zaključak je konferencije «Sigurnost snabdijevanja gasom u Bosni i Hercegovini» koja je početkom sedmice održana na Jahorini u organizaciji USAID-ovog projekta «Investiranje u sektor energije».

Oko stotinu stručnjaka iz svih relevantnih kompanija i donosilaca odluka iz nadležnih institucija također su naglasili nužnost definisanja pozicije gasa kao energenta u energetskoj strategiji u BiH, gradnju novog interkonektivnog transportnog gasovoda BiH – region, te nastavak transparentne komunikacije svih relevantnih aktera kao neophodne mjere za reformu sektora gasa.

Direktor projekta «Investiranje u sektor energije» (USAID EIA), Ognjen Marković, istakao je da su na konferenciji vođeni veoma konstruktivni razgovori i da se samo takvom komunikacijom može doći do kvalitetnih rješenja za regulisanje sektora gasa. “Sve diskusije koje smo vodili na konferenciji ugradit ćemo u prijedloge izvještaja koji trenutno pripremamo, a koji se tiče potencijalnih pravaca razvoja gasne mreže u regionu i Bosni i Hercegovini, primarne legislative, tarifne metodologije i slično. Želimo sa svim relevantnim akterima usaglasiti ovaj izvještaj i tako dobiti jedinstven dokument koji može biti vodilja u budućnosti“, naveo je Marković te dodao da regulisan sektor gasa ujedno otvara i mogućnost novih investicija.

“Usklađivanje regulativa je ujedno i obaveza Bosne i Hercegovine koju nalaže Treći energetski paket EU. Neispunjavanje ove obaveze podrazumijeva onemogućen pristup novcu iz EU fondova“, kazao je Marković.

Projekat «Investiranje u sektor energije» (USAID EIA) pokrenut je s misijom podrške razvoja energetskog sektora u BiH koji ima ključni značaj za pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. U okviru projekta, do sada su realizirani događaji od vitalnog značaja za reformu energetskog sektora u Bosni i Hercegovini, a jedan od njih je i Energetski samit koji se već četiri godine održava u Neumu.

Energetika.ba