Vlada FBiH dala saglasnost za biznis projekat Zdravka Mamića

Vlada FBiH dala saglasnost za biznis projekat Zdravka Mamića

Vlada Federacije BiH je jučer je, a na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije usvojila informacije o aktivnostima u post

Vlada Federacije BiH je jučer je, a na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije usvojila informacije o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju deset fotonaponskih elektrana Plavo sunce investitora “Plavo sunce”.

Kako je saopćeno iz Vlade FBiH, istovremeno je data i prethodna saglasnost resornom ministarstvu u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju deset fotonaponskih elektrana investitora “Plavo sunce”, instalisane nazivne snage po 4MW, odobrene snage priključenja po 4 MW, planirane godišnje proizvodnje električne energije od po 6,35GWh.

Pomenute fotoelektrane se planiraju graditi na lokalitetu katastarske općine Polog, Grad Mostar.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je zaduženo da pristupi aktivnostima, propisanim Uredbom o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanja energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja, na izdavanju Energetske dozvole.

Firma “Plavo sunce” je biznis u koji je preko najmlađe kćerke Ive Mamić ušao Zdravko, bivši direktor zagrebačkog fudbalskog kluba Dinamo. U firmi su suvlasnici i Mirjana Gagro, Ivanka Ostojić i Marinko Barbarić, a osnovana je 24. decembra 2021. godine.

Energetika.ba