Vlada FBiH: Date prethodne saglasnosti u postupku izdavanja energetskih dozvola

Vlada FBiH: Date prethodne saglasnosti u postupku izdavanja energetskih dozvola

Vlada Federacije BiH usvojila je danas na sjednici informaciju o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole i dala prethodnu saglasnost Fede

Vlada Federacije BiH usvojila je danas na sjednici informaciju o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole i dala prethodnu saglasnost Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije u postupku njenog izdavanja privrednom društvu Vjetroelektrane d.o.o. Glamoč, za izgradnju vjetroelektrane Slovinj.

 

Riječ je o vjetroelektrani čija će instalisana snaga biti 138 MW (23×6 MW), a planirana godišnje proizvodnje električne energije 506 GWh, koja se planira graditi na planinskom području brda Slovinj. Premijer FBiH će informaciju i današnji zaključak uputiti Parlamentu Federacije BiH na razmatranje i usvajanje, kako bi resorno ministarstvo mogło pristupiti propisanim aktivnostima za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja.

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada FBiH je usvojila i informaciju o aktivnostima u postupku izdavanja energetske dozvole i dala prethodnu saglasnost Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije u postupku izdavanja energetskih dozvola privrednom društvu ASA Energija d.o.o. Sarajevo.

Radi se o izgradnji dvije fotonaponske elektrane ASA L1 i ASA L2. Obje su instalisane nazivne snage 4 MW, odobrene snage priključenja 4 MW, planirane godišnje proizvodnje električne energije od 6,26 GWh, a njihova gradnja je planirana na području općine Bosanski Petrovac.

Također je usvojena i informacija o aktivnostima u postupku izdavanja energetske dozvole i data saglasnost Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije u postupku izdavanja energetske dozvole privrednom društvu DRIN-ENERGIJA d.o.o. Grude, za izgradnju fotonaponske elektrane Petnjik, instalisane nazivne snage 29,9 MW, odobrene snage priključenja 29,9 MW, planirane godišnje proizvodnje električne energije od 59,987 GWh, koja se planira graditi na području općine Grude.

Federalno ministarstvo je zaduženo da pristupi aktivnostima iz Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

 

Energetika.ba / FENA