Energetika.ba
Zaštita okoliša

Na kanalu otpadnih voda u GIKIL-u tri nova filtera

Autor: Energetika.ba
Na kanalu otpadnih voda u GIKIL-u tri nova filtera

Otpadne industrijske vode u kanalu koji vodi od fabrike Koksara prema rijeci Spreči ubuduće će biti filtrirane na tri lokacije unutar kruga Global Ispat Koksne Industrije d.o.o. Lukavac (GIKIL).

Dva od tri filtera čiji je zadatak ekološki prihvatljiv tretman otpadnih voda već su puštena u funkciju, dok se na trećoj lokaciji vrše završni građevinski radovi, saopćeno je iz GIKIL-a.

Na izlazu iz pogona kondenzacije ugrađen je separator, koji treba da prihvati eventualno ispuštene frakcije katrana, a isti takav filter instaliran je i na pogonu skladištenja ovog proizvoda. Oba ova filtera od ranije su u funkciji, a rezultati rada su već vidljivi.

- Na glavnom izlaznom toku otpadnih voda GIKIL-a u završnoj fazi su radovi na separatoru ulja i masti. Zadatak separatora je da separiše tj. uklanja ulja i masti koje bi eventualno mogle završiti u izlaznom toku, do nivoa koji odgovara vodotokovima druge kategorije – slivno područje rijeke Save - rekao je inženjer Amir Beganović.

Nepovoljne vremenske prilike usporavaju građevinske radove na ovom dijelu, ali oni ipak napreduju i plan je da se završe što prije. Nakon toga, voda odlazi i do trećeg, završnog filtera. Otpadnu vodu na ovom dijelu zaprimat će i dodatno pročišćavati kolonski filter koji je protekle sedmice, nakon testiranja, također pušten u rad.

- Svrha je da se vrši filtriranje otpadne vode pri čemu se onečišćujuće tvari uklanjaju mehaničkim procesom, a prije uliva u Spreču. Iz vode koja prolazi kroz filtracijski materijal uklanjaju se čestice nečistoća, nakupine mulja i sve ostale suspendirane tvari. Nakon završetka svih planiranih radova vršit će se potpuna kontrola onoga što kanalima može doći do Spreče - potvrdio je direktor fabrike Koksara Huso Jašarević.

U GIKIL-u završen je i pušten u rad još jedan od značajnih projekata, koji podrazumijeva reciklažu materijala pri čemu se katranski fus ponovo vraća u proces. Katranski fus je smjesa čestica uglja, koksa i katrana koja nastaje u bistračima katrana u procesu raslojavanja amonijačne vode i katrana.

Pored toga što se povećava prinos proizvoda najvažnije je i što se smanjuje uticaj na zagađenje vode, zraka i zemlje, jer više nema generisanja otpada, saopćeno je iz GIKIL-a.

Energetika.ba / FENA