Energetika.ba
Zaštita okoliša

QR kodovima protiv saobraćajnih zagušenja i emisija

Autor: Energetika.ba
QR kodovima protiv saobraćajnih zagušenja i emisija

Evropska komisija danas je odlučila registrovati četiri nove evropske građanske inicijative: 'EU Live Bus Stop Info', 'Povjerenje i sloboda', 'Postajem Europljanin: evropska građanska inicijativa za povezivanje nacionalnog i evropskog građanstva' i 'Stvaranje Evropskog tijela za okoliš'.

Organizatori inicijative 'EU Live Bus Stop Info' pozivaju na postavljanje QR kodova na autobusne postaje u članicama EU-a kako bi se putnicima omogućio pristup informacijama u stvarnom vremenu o rasporedu vožnje, rutama, kašnjenjima i obavijestima. Inicijativom se nastoji pridonijeti zelenijim gradovima poticanjem autobusnog prijevoza, smanjenjem prometnih zagušenja i emisija.

Organizatori inicijative 'Stvaranje Evropskog nadzornog tijela za okoliš' pozivaju na osnivanje Evropskog nadzornog tijela za okoliš koje bi djelovalo kao nasljednik Evropske agencije za okoliš ili novo tijelo. Imalo bi sljedeće ovlasti: donošenje obavezujućih administrativnih odluka, praćenje aktivnosti koje utječu na okoliš i izricanje sankcija za onečišćenje okoliša, saopćeno je iz Predstavništva Evropske komisije u Hrvatskoj.

Utjecaj na politički program

Budući da sve četiri evropske građanske inicijative ispunjavaju formalne uslove utvrđene u relevantnim propisima, Komisija smatra da su pravno prihvatljive. EK u ovoj fazi još nije analizirala meritum prijedlogâ.

Nakon današnje registracije organizatori moraju u roku od šest mjeseci početi prikupljati potpise. Ako inicijativa u godinu dana prikupi milion potpisa iz najmanje sedam članica, Komisija će morati reagovati. EK će morati odlučiti hoće li postupiti prema zahtjevu iz inicijative ili ga odbiti, a odluku u svakom slučaju mora obrazložiti.

Evropska građanska inicijativa uvedena je Ugovorom iz Lisabona kao instrument kojim građani mogu utjecati na politički program. Službeno je pokrenuta u aprilu 2012. godine.

Ako neku evropsku građansku inicijativu nakon njezine službene registracije podrži milijun građana iz najmanje sedam članica Unije, oni mogu pozvati Evropsku komisiju da predloži pravne akte u područjima u kojima ima ovlasti za djelovanje. Inicijativa je prihvatljiva ako ne izlazi očito iz okvira ovlasti Komisije da podnese prijedlog pravnog akta, nije očito uvredljiva, neozbiljna ili šikanirajuća te nije očito u suprotnosti s vrijednostima EU-a.

Od pokretanja evropske građanske inicijative, Komisija je registovala 107 inicijativa.

(Energetika.ba)