Realizacija projekata Agencije za vodno područje Save u 2021. godini

Realizacija projekata Agencije za vodno područje Save u 2021. godini

Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo je za preventivne aktivnosti i radove na odbrani od poplava na površinskim vodama I kategorije u ovoj

Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo je za preventivne aktivnosti i radove na odbrani od poplava na površinskim vodama I kategorije u ovoj godini planirala 3,5 miliona KM, milion manje u odnosu na 2020.

Razlog je smanjenje prihoda od vodnih naknada, kao posljedica pandemije virusa Covid -19.

U ovoj godini radovi su planirani na rijeci Bosni u Kantonu Sarajevo u općini Ilijaš, na potezu od reguliranog dijela prema ušću Gnionice u Bosnu. Uređenje obale ove rijeke I kategorije planirano je i u Zeničko-dobojskom kantonu u Kaknju, na dijelu gdje se Zgošća ulijeva u Bosnu, te u Žepču na desnoj obali uzvodno od reguliranog dijela. Radovi će biti izvođeni i u Srednjobosanskom kantonu na Vrbasu, u Gornjem Vakufu u naselju Boljkovac, u Bugojnu od Radničkog do Gračaničkog mosta i u Jajcu od MZ Vinac do naselja Zelekovac. U Tuzlanskom kantonu radovi su predviđeni na rijeci Spreči u općini Doboj Istok, na lokalitetu Žabljak u MZ Brijesnica Mala, u Gračanici je planirano osiguranje proticajnog profila na deset lokacija u šest mjesnih zajednica te u Lukavcu nizvodno od mosta za naselje Puračić. Na rijeci Tinji planirana je sanacija obale u naselju Kiseljak. U Unsko-sanskom kantonu predviđeno je uređenje obala Sane na području Alina Luka u Ključu.

U toku ove građevinske sezone predviđeni su i radovi ugovoreni krajem prošle godine planirani rebalansom Plana i Finansijskog plana iz 2020. Riječ je o uređenju lijeve obale Bosne u Kaknju, sanaciji korita Spreče na lokalitetu Adice u Doboj Istoku i u Lukavcu nizvodno od ušća Jale. Osiguranje proticajnog profila na Spreči predviđeno je u Gračanici i Lukavcu, na Tinji u naselju Dragunja u Tuzli, na Drini u Goraždu i na rijeci Unac u MZ Vrtoče u Drvaru. Radovi na Tinji predviđeni su i u naselju Špionica u Srebreniku, kao i na Uni u naseljima Ripač u Bihaću i Otoka u Bosanskoj Krupi.

Osim radova koje će implementirati Agencija za vodno područje rijeke Save,u 2021. godini će biti izvođeni i oni koje će lokalne zajednice realizirati iz sredstava namjenskog prenosa uz podršku i kontrolu AVP Sava. Riječ je o radovima na rijeci Sani u Ključu u naselju Humići, na Vrbasu u Donjem Vakufu nizvodno od ušća Klepića potoka, na Spreči u Doboj Istoku na području Vrbak most i na Tinji u Srebreniku u naselju Tinja.

U planu je i realizacija projekata za koje su krajem 2019. godine namjenski prenesena sredstva u općine, odnosno gradove – Tešanj (uređenje desne obale Usore u Jelahu), Bihać (uređenje Une u gradskoj zoni) i Sanski Most (izgradnja parapetnog zida u naselju Gezovo). Radovi su trebali biti završeni do kraja 2020. godine, ali su zbog teškoća uzrokovanih pandemijom prolongirani.

Energetika.ba