Uređenje korita Bosne u Zenici

Uređenje korita Bosne u Zenici

Uređenje korita Bosne i njena regulacija u Zenici, projekat je koji Agencija za vodno područje rijeke Save, uz podršku Grada Zenica i UNDP-a, etapno r

Uređenje korita Bosne i njena regulacija u Zenici, projekat je koji Agencija za vodno područje rijeke Save, uz podršku Grada Zenica i UNDP-a, etapno realizira od 2013. godine.

Prioritet je bila dionica od drvenog mosta Bilmišće do kolskog u Lukovom Polju dužine 1.800 metara. Zbog nedovoljnog kapaciteta i neuređenog korita, usljed intenzivnih padavina, voda se izlijevala iz korita i plavila naselja, industrijske objekte, poljoprivredne površine. Glavni projekt je predviđao zaštitu od plavljenja velikim vodama ali i osiguranje – oblaganje reguliranog korita vodotoka kamenom u betonu. Ispoštovani su postojeći uvjeti i objekti na terenu, te izvedena nizvodna regulacija.

Osim navedenih radova, koje je finansirala Agencija za vodno područje rijeke Save, u programu „Podrška oporavku od poplava i smanjenju rizika u Bosni i Hercegovini“, na prijedlog AVP Sava, učestvovao je Razvojni program Ujedinjenih nacija BiH.Riječ je o implementaciji projekta regulacije Bosne u Zenici na dionici Bojin Vir – Lukovo Polje.

Realizacija ovog projekta počela je 2013. godini. Završeni su radovi na desnoj obali, 1.800 metarai na lijevoj dužine 1550 metara. Ranije je urađen preostali dio na lijevoj obali. U ovoj godini urađena je posljednja dionica na lijevoj obali Bosne dužine 350 metara. Utrošeno je blizu 550 hiljada maraka.

Ukupna ulaganja u projekat „Regulacija Bosne u Zenici za period 2013- 2020“  iznose 2 miliona 700 hiljada maraka.

Agencija za vodno područje rijeke Save je uložila milion i 800 hiljada, UNDP 900 hiljada maraka.

Osiguran je i povećan proticajni profil Bosne na ovoj dionici s ciljem zaštite od plavljenja okolnog zemljišta, stambenih i privrednih objekata, putne infrastrukture te sprečena erozija zemljišta.

Energetika.ba