Utvrđen Nacrt plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u FBiH

Utvrđen Nacrt plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u FBiH

Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo pripremila je, na osnovu Zakona o vodama Federacije Bosne i Hercegovine, Nacrt plana upravljanja vodam

Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo pripremila je, na osnovu Zakona o vodama Federacije Bosne i Hercegovine, Nacrt plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH za period 2022-2027. godina. Taj dokument je alat za provođenje ciljeva Strategije upravljanja vodama Federacije BiH (2010-2022.).

Sastavni dio plana upravljanja čine prateći dokumenti: karakterizacijski izvještaj, značajna pitanja upravljanja vodama, okolišni ciljevi upravljanja vodama, ekonomske analize korištenja voda, program mjera, integraciona pitanja, konsultovanje javnosti i aneks sa tematskim kartama.

Radi se o dokumentu koji ima multisektorski značaj, u realizaciji će učestvovati institucije na općinskom, kantonalnom, federalnom i državnom nivou.

– Stoga je od izuzetnog značaja da sve relevantne institucije budu uključene i u njegovu izradu. Prezentaciju Nacrta plana upravljanja, AVP Sava planirala je za narednu sedmicu putem ZOOM platforme, zbog aktuelne epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom COVID-19 – navodi se.

Nakon konsultovanja javnosti, Nacrt plana upravljanja će biti dorađen i upućen u zakonom propisanu proceduru donošenja.

– Krajem prošle godine počele su i aktivnosti na izradi strateške procjene utjecaja na okoliš navedenog plana, a provode se na temelju rezultata utvrđenih strateškom studijom kojom se određuju, opisuju i procjenjuju očekivani učinci na okoliš, uzimajući u obzir ciljeve i obuhvat Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save 2022-2027, a sve prema Zakonu o zaštiti okoliša Federacije BiH. Nacrt strateške procjene bit će prezentiran i javnosti, s ciljem njegovog poboljšanja – navode iz AVP Sava.

Energetika.ba