CWP – ključni regionalni igrač u zelenoj energiji

CWP – ključni regionalni igrač u zelenoj energiji

CWP je danas jedna od vodećih kompanija za razvoj projekata obnovljivih izvora energije u jugoistočnoj Evropi, sa bogatim međunarodnim iskustvom i ek

CWP je danas jedna od vodećih kompanija za razvoj projekata obnovljivih izvora energije u jugoistočnoj Evropi, sa bogatim međunarodnim iskustvom i ekspertizom u toj oblasti.

Trenutno, ova kompanija razvija portfolio projekata vjetroparkova i solarnih elektrana, kapaciteta 6 GW u Srbiji, Bugarskoj, Rumuniji, Crnoj Gori, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Moldaviji i Ukrajini i već je uspješno razvila najveće vetroparkove u Srbiji (projekat Čibuk od 158 MW) i Rumuniji (projekat Fântânele-Cogealac od 600 MW).

“Privlačenje investicija potrebnih za dekarbonizaciju Zapadnog Balkana zahtijevaće zajednički napor širokog spektra domaćih i međunarodnih aktera, ne samo iz energetskog sektora. Podizanje svijesti o važnosti i primjeni ESG standarda u cijelom regionu, ne samo da će pomoći privlačenju investicija, već je, što je najvažnije, najbolja nada koju imamo da osiguramo pravednu tranziciju za ljude”, izjavila je Maja Turković, potpredsjednica za poslovni razvoj za Evropu u CWP Global-u.

Maja Turković će se na predstojećem Western Balkans ESG Samitu, čiji je CWP srebreni sponzor, pridružiti drugim liderima i ekspertima za održivi razvoj na panel diskusiji o mogućnostima tranzicije čiste energije i efektu predviđene regulative EU s prekograničnim djelovanjem na tempo dekarbonizacije energetskog sektora.

“Inkluzivna, pravična, sigurna zelena tranzicija za zapadni Balkan može se postići samo namjernim i pažljivim djelovanjem zasnovanim na vrsti holističkog pristupa koji podstiču dobre prakse ESG-a. Samit pruža sjajnu platformu za konstruktivan dijalog sa različitim akterima o tome kako možemo da podignemo nivo uspjeha regiona, a u smislu ESG učinka”, objasnila je ona.

Mnogo rada i pažljivog planiranja stoji iza napora kompanije CWP da proširi svoju infrastrukturu u jugoistočnoj Evropi, kako bi premostio zahtjeve i mogućnosti regiona. Identifikovanjem najboljih lokacija za projekte vjetroparkova i solarne energije, razvojem i implementacijom inovativnih poslovnih modela prilagođenih regionalnim specifikacijama i kreiranjem hibridnih projekata, CWP je u mogućnosti da odgovori ne samo na zahteve tržišta, već i da se pozabavi pitanjem visoke cijene električne energije i posljedično stvara trajne pozitivne ekonomske i ekološke uticaje na zajednice u cijelom regionu.

Saradnja i razumijevanje zajednica su u srcu svih operacija kompanije CWP. Njihov tim u jugoistočnoj Evropi se kontinuirano širi i sada broji preko 100 visokoobrazovanih i motivisanih zaposlenih koji marljivo rade na realizaciji projekata, koji pozitivno utiču na životnu sredinu i društvo. CWP je obnovio sportske terene, kao i nabavio sportsku opremu za lokalne sportske klubove i škole. Takođe, ova kompanija je podržala lokalna udruženja žena u očuvanju starih zanata i tradicije, obezbjeđujući im neophodnu opremu i radni prostor, kao i promovišući njihove proizvode. CWP je takođe sarađivao sa omladinskim organizacijama koje stvaraju promjene u svom okruženju, kao i organizovao prodajne izložbe za mlade umjetnike.

Kompanija je pokrenula eko-festival u Pančevu, na lokaciji njihovog vjetroparka Vetrozelena od 300 MW, sa ciljem da ponovo poveže ljude sa prirodom kroz aktivnosti na otvorenom, okupi lidere industrije i donosioce odluka kako bi razgovarali o efikasnijim i efektnijim načinima pomoći zajednicama, kao i pružanju platforme lokalnim zajednicama da izraze svoje ideje kako da svoje okruženje učine zelenijim, zdravijim i sigurnijim, te podižu svijest o važnosti obnovljive energije i prednostima koje će ovi projekti donijeti lokalnim zajednicama kroz otvaranje novih radnih mjesta i smanjenje emisije ugljenika.

Okolina, održivi razvoj, ljudi, partneri, zajednice i odgovorno upravljanje su stubovi njihovog ESG okvira, a kako bi osigurali da njihov rad zaista ispunjava te vrijednosti, CWP je formirao ESG tim koji sprovodi inicijative i aktivnosti koje podržavaju njihovu misiju i ciljeve. O tome riječi hvale imaju i organizatori Western Balkans ESG Samita.

“CWP je jedna od vodećih kompanija koja doprinosi cilju Zapadnog Balkana da postigne nultu emisiju ugljenika, pružanjem prijeko potrebne alternative uglju kroz implementaciju projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije, zbog čega smo posebno ponosni i zahvalni što imamo njihovu podršku tokom prvog regionalnog ESG Samita Zapadnog Balkana”, izjavila je Biljana Braithwaite, izvršna direktorica Sustineri Partners, konsultantske kompanije koja je organizator ESG samita Zapadnog Balkana.

 

Energetika.ba