Drago Bago imenovan za v.d. generalnog direktora EP HZHB

Drago Bago imenovan za v.d. generalnog direktora EP HZHB

Nakon što je kompletna Uprava EP HZHB na čelu s genralnim direktorom Marinkom Giljom podnijela ostavku, danas je svoje odluke donijela i Vlada FBiH.

Nakon što je kompletna Uprava EP HZHB na čelu s genralnim direktorom Marinkom Giljom podnijela ostavku, danas je svoje odluke donijela i Vlada FBiH.

Na sjednici u Mostaru data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru za razrješenje članova Uprave zbog podnesene ostavke.

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru Privrednog društva JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave ovog privrednog društva do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do dvanaest mjeseci.

Riječ je o imenovanju Drage Bage za v.d. generalnog direktora, Roberta Leske za v.d. izvršnog direktora za pravne poslove, Anabele Brekalo za v.d. izvršnog direktora za ekonomske poslove, Dražena Zelenike za v.d. izvršnog direktora za proizvodnju električne energije, Ilije Bakalara za v.d. izvršnog direktora za distribuciju električne energije i Ivice Prskala za v.d. izvršnog direktora za opskrbu električnom energijom.

Podejtimo, Bago je prije ostavke obavljao dužnost izvršnog direktora za razvoj. Također, u staroj upravi bili su i Ilija Bakalar na poziciji izvršnog direktora za distribuciju električne energije te Ivica Prskalo kao izvršni direktor za opskrbu električnom energijom.

Također, Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, dala i prethodnu saglasnost Skupštini privrednog društva JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar za imenovanje Ružice Mikulić za vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora ovog privrednog društva uime državnog kapitala do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca. Prethodno je data prethodna saglasnost ovoj skupštini za razrješenje Ive Vincetića, člana Nadzornog odbora, na lični zahtjev.

Energetika.ba