Energetika.ba
Gas

BH-Gas: U petak se očekuje potpuna obustava isporuke prirodnog gasa na 24 sata

Autor: Energetika.ba
BH-Gas: U petak se očekuje potpuna obustava isporuke prirodnog gasa na 24 sata

BH-Gas je obavješten od strane Gas Prometa Pale da je došlo do curenja prirodnog gasa na magistralnom gasovodu Šepak-Zvornik-Sarajevo. Konkretno, radi se o curenju prirodnog gasa na širem području sela Roćević. BH-Gas je prvobitno obavješten da će sanacija mjesta curenja prirodnog gasa biti riješena bez potpune obustave prirodnog gasa, ali nakon defektaže ustanovljeno je da je potrebna hitna sanacija i zamjena cijevi čime će doći do potpune obustave isporuke prirodnog gasa sve prema pismenim informacijama iz Gas Prometa Pale, saopćeno je danas iz BH-Gasa.

Dodaju da će zamjena cijevi uzrokovati obustavu isporuke prirodnog gasa.

“Sanacija i zamjena cijevi će biti izvršena dana 05.02.2020. godine, a potpuna obustava isporuke prirodnog gasa, prema informacijama Gas Prometa Pale, će biti u periodu od ranih jutarnjih sati 05.02.2021. godine sa projekcijom da će obustava trajati do 24 sata od te potpune obustave isporuke.

U skladu sa naprijed navedenim BH-Gas će odmah tražiti od Sarajevogasa i Toplana Sarajevo da sve kotlovnice i svi oni potrošači koji mogu da pređu na alternativno gorivo dana 05.02.2021. godine, čime bi se stvorila veća mogućnost da individualni potrošači/domaćinstva imaju i dalje prirodni gas u svojim domaćinstvima”.

“BH-Gas je napravio scenarij koji podrazumijeva balansiranje na sistemu (potrošnja gasa iz akumulacije) u kojem će se pokušati da što duže svi potrošači (isključujući Toplane Sarajevo) imaju potrebne količine prirodnog gasa tokom 05.02.2021. godine. Međutim, gotovo je izvjestan scenario da će tokom 05.02.2021. godine svi potrošači za jedan vremenski period ostati bez potrebnih količina prirodnog gasa, a BH-Gas će pokušati da to vrijeme bez prirodnog gasa bude što manje. U slučaju trajanja radova duži vremenski period, preko 24 sata, nema dileme da će potrošači svo to vrijeme biti bez dotoka prirodnog gasa. Ujedno, Gas Promet nije prihvatio molbu BH-Gasa da se sanacija izvrši tokom nedjelje kada je potrošnja gas manja u cijeloj BiH.

Sada dolazimo do dijela na koji se moramo osvrnuti, a to je pitanje starosti gasovoda i njegovog održavanja. Svima je poznato da je gasovod star preko 40 godina i da je njegova funkcionalnost upitna i da isti ne može više raditi na projektovanim kapacitetima. Uporno smo pokušavali da putem stručne javnosti i medija ukažemo na ovaj problem i da se ovakve situacije mogu desiti, a posebno na dionici kojom upravlja i koju održava Gas Promet Pale”, dodali su.

Navode da se desio “scenario” na koji je upozoreno.

“Došlo je do curenja gasa na magistralnom gasovodu i sada treba doći do potpune obustave prirodnog gasa i ovim se pokazuje da se snabdjevanje prirodnim gasom ne može zasnivati na jednom pravcu snabdjevanja. Ovaj pravac snabdjevanja, a i ovim slučajem se to pokazuje, ne zadovoljava standarde sigurnosti snabdjevanja i njegove tehničke karakteristike više ne zadovoljavaju projektovane standarde. Tvrdnje Gas Prometa o održavanju na ovom gasovodu i njegovoj mogućnosti da u svakom trenutku odgovori zahtjevima na ovom primjeru se pokazuju kao netačne, a nama u BH-Gasu daju za pravo da ponovimo:

Sigurnost snabdjevanja se postiže izgradnjom novog pravca snabdjevaja i to Južnom interkonekcijom.

Južna interkonekcija u svojoj konačnici podiže stepen sigurnosti snabdjevanja BiH prirodnim gasom sa koeficijenta nula na preko 60% i čime bi se u budućnosti isključile mogućnosti obustave isporuke prirodnog gasa zbog sanacije cijevi na dužini od 3 metra.

BH-Gas ovim saopćenjem želi ne samo da upozna javnost sa trenutnim aktivnostima po pitanju potpune obustave isporuke prirodnog gasa već mora ukazati i na potrebu rješavanja pitanja sigurnosti snabdjevanja svih potrošača prirodnog gasa jer u ovom slučaju koji smo opisali bez prirodnog gasa ostaju i potrošači u Zvorniku kao i u Sarajevu, Zenici…”, saopćili su iz BH-Gasa.

Energetika.ba