Energetika.ba
Gas

Energoinvest očitao lekciju Vladi KS: Gasa ima, cijene najniže

Autor: Energetika.ba
Energoinvest očitao lekciju Vladi KS: Gasa ima, cijene najniže

Iz Energoinvesta su danas odgovorili na jučer iznesene tvrdnje Vlade KS vezano za količine i cijene gasa.

Iz Energoinvesta navedene dane, ne ulazeći u motive održane press konferencije Vlade Kantona Sarajevo, ova kompanija ima obavezu da dostavi zvaničan odgovor na nekoliko tema u kojima je pomenuta.

- Vezano za pitanje o cijeni gasa koju Energoinvest ima na ulazu u BiH i plaća Gazpromu do distributera Sarajevogasu treba znati da Energoinvest ima troškove i plaća slijedeće troškove: troškove carinjenja i špedicije, troškove PDV-a, troškove bankarskih garancija, troškove operatora transportnog sistema Gaspromet Pale, troškove operatora transportnog sistema Sarajevogas Istočno Sarajevo, troškove operatora transportnog sistema BH Gas Sarajevo, navode iz Energoinvesta i dodaju:

- Što se tiče naknade Energoinvesta ona se sastoji iz naknade troškova kursnih razlika, troškova rada učesnika u poslovima gasa i marže Energoinvesta. Navedene stavke su pod kontrolom NO i Vlade FBiH i radi se o iznosima koji su preko tri puta manji od onih koje je u prethodnom periodu zaračunavao BH Gas.

Dodaju da navedeni iznosi apsolutno mogu biti dostupni na planiranom sastanku Federalne i Kantonalne Vlade, uz povjerenje da Vlada KS na isti način brine i o troškovima i maržama Sarajevogasa i Toplana, koje su višestruko veće od onih koje obračunava Energoinvest.

- Uz ovo treba znati da je ukupno povećanje cijene gasa od strane Gazproma od početka 2021. godine bilo preko 86% a da je zahvaljujući poslovnim odlukama Energoinvesta, prelaskom na Turski Tok i smanjenjem marži koje je ranije obračunavao BH Gas, ovako veliko povećanje u najvećoj mjeri kompenzirano, te da je povećanje u novembru i decembru 2021. od 23,5% i u januaru 2022 od 11% bila neminovnost jer su se sve predhodne rezerve utrošile, navode iz Energoinvesta.

Dodaju da, kada je u pitanju stabilnost snabdjevanja gasom i naručene količine, Energoinvest potvrđuje da su sa Gaspromom ugovorene potrebne količine gasa, procjenjene na bazi prosječne mjesečne potrošnje na bazi potreba iskazanih od strane potrošača.

- Prenaglašavanje ekstremnih situacija se prevazilazi uobičajenim tehničkim rješenjima i saradnjom učesnika u gasnom postupku. Naručivanje dodatnih količina je moguće ali je potrebno znati da je cijena takvog gasa 4-5 puta skuplja, te je rješenje tim modelom mnogo manje racionalno od tehničke optimizacije koja se za kratke periode uobičajeno primjenjuje.

Nažalost iskazivanje spremnosti za naručivanje dodatnih količina po većim cijenama se pokazalo već praznim obećanjima, jer Sarajevogas odbija i danas da plati račun za takve dodatne količine kada je iste trebalo naručiti zbog kvara u Bugarskoj u Novembru 2021 i za koje su se načelno saglasili da će iste platiti po bilo kojoj cijeni, navode iz Energoinvesta i dodaju:

- Na kraju želimo reći da Energoinvest svaku bitnu informaciju prezentira javnosti putem svojih saopštenja, ali nam nije jasno zašto se pitanje snabdjevanja gasom tako često i uporno plasira javnosti kada iskustvo iz svih predhodnih mjeseci pokazuje da do problema u snabdjevanju gasa nikada nije došlo, a isto tako da su cijene prirodnog gasa zadržane na najnižim mogućim nivoima u odnosu na sve druge energente kao i druge životne troškove,  pogotovo imajući na umu ekstremne skokove cijena ovog energenta danas u Evropi.

Energetika.ba