Energetika.ba
Gas

Vlada FBiH: Tri dana rok BH Gasu da vrati milion i 600 hilljada dolara

Autor: Energetika.ba
Vlada FBiH: Tri dana rok BH Gasu da vrati milion i 600 hilljada dolara

Vlada Federacije BIH usvojila je danas Informaciju u vezi s problematikom opskrbe Federacije prirodnim plinom pripremljenu od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Zaključkom Vlade FBiH zadužen je Nadzorni odbor BH Gasa da hitno poduzme aktivnosti i zajedno sa upravom preduzeća BH Gas doo Sarajevo izvrše povrat avansno uplaćenih sredstava mađarskom i srbijanskom transporteru u iznosu od cca 1.600.000 američkih dolara. Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Ovime je potvrđeno da je BH Gas mađarskom FGSZ-u uplatio avans za april od milion dolara, a Transportgasu Srbija je avans od 600 hiljada dolara, iako su znali da tom rutom neće biti opskrbe plinom.

Kako smo ranije objavili, direktor BH Gasa Jasmin Salkić platio je avanse Mađarima i Srbijancima bez odluke Nadzornog odbora. Također, BH gas je platio i fakturu za februar bez saglasnosti "Energoinvesta" u ime "Energoinvesta". Izvor Vijesti.ba navodi da su za te potrebe iz BH Gasa čak promijenili i banku preko koje je vršeno plaćanje. Ovo plaćanje je urađeno preko Unicredit banke, dok su sva ranija rađena preko drugih banaka.

Zakljičkom Vlade FBiH danas su zadužene Uprave i Nadzorni odbori dvije kompanije da zajedno proanaliziraju trenutačno stanje i sačine Sporazum odnosno dogovor kako će se operativno raditi u narednom razdoblju poštujući sve elemente sadržane u Uredbi, to jeste Energoinvest kao opskrbljivača plina i potpisnika Ugovora o uvozu prirodnog plina sa Gazprom Export LLC, a BH-GAS-a kao Operatora transportnog sustava plina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Rok za realiziranje ove tačke je tri dana.

Zaključkom Vlade FBiH zadužene su Uprave i Nadzorni odbori Energoinvesta i BH GAS-a da striktno poštuju odredbe Uredbe o organiziranju i reguliranju sektora plinskog gospodarstva - posebno članove. 4, 10, 11, 12. i 59. Uredbe.

Članom 10. određeno je da je BH Gas operator transportnog sistema gasa u FBiH čija je nadležnost da garantuje pouzdanu i
kvalitetnu dopremu gasa od ulaza u gasni transportni sistem na području FBiH do primopredajnih mjerno-regulacionih stanica operatora distrubutivnih sistema i krajnjih kupaca.

Članom 59. propisano je da su u prelaznom periodu do ispunjenja uslova iz člana 30. st. 1. i 2. za obavljanje poslova vezanih za snabdijevanje gasom u FBiH određeni „Energoinvest" i „BH Gas“, s tim da je snabdjevač gasa „Energoinvest“ kao zatečeni snabdjevač koji je i potpisnik Ugovora Gasprom- Energoinvest iz 1998. godine.

Članom 4. Uredbe, kojim je, kod regulisanja značenja pojedinih pojmova snabdijevanja gasom je: nabavka, prodaja i preprodaja prirodnog gasa uključujući i LNG, dok je transport gasa: prijenos gasa kroz visokotlačni transportni sistem od ulaza u transportni sistem do primopredajnih mjerno-regulacionih stanica, isključujući snabdijevanje gasom, a uključujući prijenos gasa od ulaza u transportni sistem do sistema skladišta gasa te tranzit gasa, čime se transporteru gasa isključuje moguće snabdijevanje gasom.

Energetika.ba