Hanfa Crodux derivatima dva odobrila objavu ponude za preuzimanje Tankerkomerca

Hanfa Crodux derivatima dva odobrila objavu ponude za preuzimanje Tankerkomerca

Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) u srijedu je firmi Crodux derivati dva, koja je u vlasništvu Ivana Čermaka, odo

Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) u srijedu je firmi Crodux derivati dva, koja je u vlasništvu Ivana Čermaka, odobrila objavljivanje ponude za preuzimanje zadarskog Tankerkomerca, po cijeni od 130 kuna po dionici.

Za firmu u vlasništvu Čermaka obveza objavljivanja ponude za preuzimanje Tankerkomerca nastala je 19. januara ove godine, kada su Crodux derivati dva transakcijom na Zagrebačkoj burzi kupili 3.717 dionica odnosno 10,87 posto dionica zadarske firme. Te su dionice kupljenje po cijeni od 130 kuna za dionicu, odnosno za ukupno 483,2 hiljade kuna.

Kako su Crodux derivati dva prije toga u vlasništvu imali 7.889 dionica Tankerkomerca (23,08 posto dionica), tako nakon kupovine u januaru ukupno drže 11.606 dionica ili 33,95 posto dionica zadarske firme.

Cijena koju se Crodux derivati dva obvezuju platiti u ponudi za preuzimanje Tankerkomerca iznosi 130 kuna po dionici, navodi se u rješenju Hanfe.

To je cijena po kojoj su Crodux derivati dva kupili dionice Tankerkomerca 19. januara, kada je nastala obveza ponude za preuzimanje, obrazlaže se u rješenju Hanfe, uz napomenu da je ta cijena određena u skladu s odredbama Zakona o preuzimanju trgovačkih društava.

Ponuda za preuzimanje Tankerkomerca odnosit će se na preostalih 22.576 redovnih dionica odnosno 66,05 posto dionica, a Hanfa u obrazloženju rješenja ističe kako je uvidom u potvrdu depozitara – Središnjeg klirinško depozitarnog društva (SKDD), utvrđeno da su Crodux derivati dva uplatom na poseban račun depozitara osigurali sredstva potrebna za plaćanje dionica koje su predmet ponude za preuzimanja kao i za materijalne troškove pohrane dionica.

U tekstu ponude za preuzimanje, Crodux derivati dva su izričito naveli da ne djeluju zajednički u odnosu na Tankerkomerc ni s jednom fizičkom ili pravnom osobom, prenose iz Hanfe.

Energetika.ba