Energetika.ba
Novosti

Asocijacija elektroenergetičara pozdravlja usvajanje Energetske strategije BiH

Autor: Energetika.ba
Asocijacija elektroenergetičara pozdravlja usvajanje Energetske strategije BiH

Usvajanjem Energetske strategije do 2035. godine Bosna i Hercegovina je dobila veoma važan dokument koji će konačno omogućiti da zajedno sa susjednom Srbijom, nakon što riješimo pitanje granice, gradimo nove hidroelektrane i zajedno koristimo hidropotencijal rijeke Drine - izjavio je predsjednik Asocijacije elektroenergetičara BiH Edhem Bičakčić.

Prema njegovim riječima, BiH je tom strategijom ispunila važnu obavezu iz direktive Evropske unije čime je stvorena pretpostavka da prema Hrvatskoj gradimo nove dalekovode i jače se uvežemo evropsku prenosnu mrežu.

- To je bez sumnje važan dokument za nove investicije jer su međunarodni finansijeri odustajanje od ulaganja u elektroernergetski sistem obrazlagali nedostatkom strategije – pojasnio je Bičakčić.

Podsjetio je na to da više nema smisla govoriti o entitetskim ili državnim strategijama. Svijet je i u energetskom sektoru postao globalno selo o čemu se, kako kaže, ovih dana raspravlja i na zasjedanju Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme u Parizu, saopćeno je iz Asocijacije elektroenergetičara BiH.

Energetika.ba / FENA