Energetika.ba
Novosti

Biomasa - ekološki prihvatljiv i obnovljiv izvor energije koji kreira nova radna mjesta

Autor: Energetika.ba
Biomasa - ekološki prihvatljiv i obnovljiv izvor energije koji kreira nova radna mjesta
Biomasa je ekološki prihvatljiv i obnovljiv izvor energije čijim korištenjem se mogu generirati dodatni prihodi za mala i srednja preduzeća i tako otvoriti nova radna mjesta.

U BiH glavne vrste biomase su otpad i ostatak iz poljoprivrede, šumarstva i drvo-prerađivačke industrije. Drvna biomasa se značajno koristi za proizvodnju toplotne energije, dok se poljoprivredna biomasa vrlo malo koristi u energetske svrhe.

Poljoprivredna biomasa, prvenstveno stajnjak, može se koristiti za istovremenu proizvodnju toplotne i električne energije i đubriva u elektranama na biogas. O potencijalu poljoprivredne biomase i potrebi udruživanja poljoprivrednika govorit će se i na predstojećoj Međunarodnoj konferenciji Energa 2019 u okviru koje će se održati panel diskusija o temi “Udruživanje farmera – rješenje za biogasne elektrane u BiH“, a na kojoj će učestvovati predstavnici udruženja iz oblasti poljoprivrede.

Ekspert za energetiku USAID projekta Investiranje u sektor energije, Fahrudin Kulić, naglasio je da korištenjem biomase kao goriva profitiraju svi.

“U Bosni i Hercegovini osigurana je cijena otkupa električne energije iz elektrana na biogas koja omogućava poljoprivrednicima podsticaj da investiraju u elektranu i da pravilnim rukovanjem i odlaganjem otpada štite okoliš te ostvare dodatni i sigurni izvor prihoda“, naveo je Kulić te dodao da za procjenu potencijala investicije svakako mogu pomoći katalog i softver koji služe za analizu isplativosti investiranja u kogenerativna postrojenja na biomasu u BiH, a koji su razvijeni u okviru projekta Investiranje u sektor energije i dostupni na www.usaideia.ba.

Subvencionirani otkup električne energije iz elektrana na biogas predstavlja dodatni izvod prihoda za poljoprivrednike i tako pospješuje održivost i konkurentnost farmi. Jedna od glavnih prepreka za izgradnju elektrana na biogas je usitnjenost poljoprivredne proizvodnje, tako da je potrebno da se poljoprivrednici udružuju da bi obezbijedili dovoljnu količinu sirovine za biogasnu elektranu i učinili tu investiciju isplativom.

Svi zainteresovani za investiranje u elektroenergetski sektor, a posebno sektor biomase, više informacija mogu dobiti od eksperata USAID projekta Investiranje u sektor energije tokom trodnevne Međunarodne konferencije Energa 2019.

Energetika.ba