Energetika.ba
Novosti

Džindić: Energetsku krizu rješavati sistemskim mjerama

Autor: Energetika.ba
Džindić: Energetsku krizu rješavati sistemskim mjerama

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić, uoči početka Energetskog samita 2022., koji se održava od 23. do 25. marta u Neumu, učestvovao je na sesiji „Institucionalni dijalog na temu izrade Programa obnove zgrada za Federaciju BiH i Republiku Srpsku“. Istaknuto je da je energijska efikasnost jedan od načina izlaska iz nadolazeće energetske krize.

Kako je poručeno, ta kriza, praćena porastom cijena svih energenata će bez sistemskog djelovanja situaciju učiniti još težom, jer stambene zgrade su još uvijek najveći potrošači energije i energenata u odnosu na ostale oblasti poput industrije, transporta, javnog sektora, komunalnih usluga. Zato je rješenje uspostava „Programa obnove zgrada“ i prepoznavanje energijske efikasnosti, kao važnog resursa.

„Mi imamo ogromne potencijale u proizvodnji svoje energije i iskorištavamo ih posebno u ovom vremenu krize. Izolacija stambenih objekata jedan je od kapitalnih projekata ulaganja u energijsku efikasnost, koji donosi uštede za naše građane i to gotovo polovine novca koji se koristi za grijanje. Jedan od najvažnijih pokretača ekonomskog razvoja naše zemlje je energetski sektor i on ima ključni značaj i za naše pristupanje Evropskoj uniji. Zato nam je apsolutni proritet povećanje proizvodnje, te prelazak na energetski efikasne modele, ekološki prihvatljive i obnovljive izvore energije“, izjavio je ministar Džindić, govoreći o važnosti donošenja sistemskih mjera među kojima su i programi obnove zgrada.

Sesija je organizirana uz asistenciju GIZ-a, a posredstvom Ministarstva vanjske trgovine i energetskih odnosa BiH, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske. To su dva vodeća resorna ministarstva tehničkih radnih grupa za izradu „Programa obnove stambenih zgrada“, zajedno sa entitetskim ministarstvima prostornog uređenja i fondovima za zaštitu okoliša.

Razmatrani su svi modeli koji definiraju procese obnove zgrada, te je potcrtano ko su sve akteri koji se moraju uključiti u proces i koordinirano djelovati u okviru „Programa obnove stambenih zgrada u BiH“. GIZ-ov projekat „Dekarbonizacija energetskog sektora u BiH“ nudi tehničku pomoć partnerima u stvaranju uvjeta za dekarbonizaciju, uključujući sve sektore potrošnje energije s fokusom na promociju energijske efikasnosti i obnovljive energije.

Energetika.ba