Energetika.ba
Novosti

Elektrodistributeri se okreću budućnosti

Autor: Energetika.ba
Elektrodistributeri se okreću budućnosti

Bosanskohercegovački komitet/ogranak Međunarodne konferencije o elektrodistribuciji (CIRED) u Mostaru će od 14. do 16.oktobra upriličiti prvo savjetovanje što se može smatrati i početkom realizacije Okvirne energetske strategije Bosne i Hercegovine do 2035.godine usvojene u avgustu ove godine. Smjernice ovog dokumenta su podloga za privlačenje investicija baziranih na politikama održivog razvoja koje u balansu imaju tri aspekta:sigurnost snabdijevanja, konkurentnost na tržištu politiku dekarbonizacije, odnosno čistije energije. Kako je ranije izjavio dr- Dragio Bago, predsjednik CIRED-a elektrodistributeri su u svemu tome prepoznali svoje zadatke i obaveze te će u 64 stručna referata (naspisalo ih je 130 autora) iznijeti stručna stajališta o nizu bitnih pitanja iz domena mreža, kvaliteta električne energije, pogonu, upravljanju i zaštiti sistema, distributivnoj proizvodnji, efikasnom korištenju električne energije, planiranju distributivnih sistema i tržištu električne energije.

Pri tom se polazi od činjenice da je električna energija od vitalnog značaja za razvoj i dobrobit svih ljudi u svijetu. Kako se populacija na zemlji povećava, tako raste i pritisak na ključne resurse planete, posebno hranu, čistu vodu i energiju. Globalni razvoj i mir dijelom će zavisiti od jednakog pristupa ovim ključnim resursima.Potražnja za energijom u svijetu će nastaviti da raste dok se istovremeno tradicionalni energetski resursi na bazi fosilnih goriva sve više potiskuju iz okolišnih razloga. Pored održavanja postojeće infrastrukture, razvoj i integracija obnovljivih izvora energije u elektroenergetskom sistemu, posebno na distributivnom nivou, bit će od suštinskog značaja za praćenje ove rastuće potražnje. Implementacija novih tehnologija, kao što su informacione tehnologije, električna vozila, vještačka inteligencija i skladištenje energije će obilježiti novo doba u razvoju elektroenergetskog sistema. Ovim tehnološkim promjenama u elektroenergetskom sistemu treba dodati već prisutne procese dekarbonizacije, decentralizacije i korištenja distribuiranih izvora električne energije. Nedavno usvojena Okvirna energetska strategija Bosne i Hercegovine do 2035 godine, kao krajnji rezultat daje pregled strateških prioriteta energetske politike Bosne i Hercegovine u njenim ključnim segmentima uz nekoliko indikativnih scenarija razvoja proizvodnog miksa za period do 2035. godine.

Na skupu u Mostaru organizatori očekuju učešće oko 300 stručnjaka. Njima će na početku biti prezentirano pet tematskih izlaganja čiji su autori predstavnici triju elektroprivreda, a karakteristična su po tome što se bave budućnošću i savremenim tehnologijama.

Predsjednik Bosanskohercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme Edhem Bičakčić najavio je da će ovim povodom u Mostaru biti upriličen i okrugli sto o legislativi koja se tiče elektromagnetnih polja niskih frekvencija.

Savjetovanje će biti popraćeno i prezentacijom programa šest poizvodnih i projektantskih organizacija, a opremu u prostoru hotela Mepas izložit će jedanaest proizvođača iz zemlje i svijeta. Pokrovitelji ovog velikog stručnog i privrednog događaja su Elektroptivreda HZHB i hrvatska kompanij „Končar“.

Energetika.ba