Energetika.ba
donesen zaključak

Federacija BiH pokreće tranziciju energetskog sektora

Autor: Energetika.ba
Federacija BiH pokreće tranziciju energetskog sektora
Foto: Unsplash

Vlada Federacije BiH danas je zaključkom usvojila Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o poduzimanju mjera na aktivnostima pravedne tranzicije u FBiH na područjima gdje se ostvaruje aktivna proizvodnja uglja.

U zaključku je navedeno da Vlada izražava punu posvećenost procesu pravedne tranzicije u Federaciji, u skladu s preuzetim međunarodnim obavezama Bosne i Hercegovine, planovima i potrebama za obezbjeđenje količina energije za potrebe Federacije. Ured federalnog premijera, te federalna ministarstva finansija, zatim okoliša i turizma, prostornog uređenja, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, rada i socijalne politike, te prometa i komunikacija, zaduženi su da dostave Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije prijedlog člana koji će biti u sastavu Interresorne ministarske komisije - Upravljačkog odbora FBiH za aktivnosti na izradi Strategije pravedne tranzicije energetskog sektora Federacije BiH do 2030. godine sa projekcijom do 2050. godine i podršku projektima pravedne tranzicije u FBiH.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo je da pripremi prijedlog rješenja o imenovanju Interresorne ministarske komisije - Upravljačkog odbora FBiH za podršku projektima pravedne tranzicije u FBiH i dostavi Vladi na razmatranje i usvajanje.

U skladu sa ovim zaključkom, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, te rudnici uglja Zenica, Kreka, Kakanj i Banovići imaju zaduženje da putem svojih interno imenovanih radnih tijela pruže punu podršku i ostvare koordinaciju sa Svjetskom bankom s ciljem dostavljanja podataka neophodnih za identifikaciju prioritetnih investicija kao procjenu indikatora za praćenje napretka/ostvarivanja projekta.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo je i da nastavi aktivnosti na procesu pravedne tranzicije energetskog sektora u FBiH i pripremi strateške dokumente vezano uz proces pravedne tranzicije.

U Informaciji Ministarstva je navedeno da je strateški cilj Vlade FBiH, vlada kantona i skupština lokalnih zajednica uspostavljanje transparentnog pravednog procesa tranzicije energetskog sektora, uz istovremeni strateški privredni razvoj lokalnih zajednica, kantona i širih dijelova Federacije BiH, gdje se desetljećima eksploatirao ugalj. S obzirom na to da je zelena tranzicija ili dekarbonizacija energetskog sektora dugoročan proces, iz resornog federalnog ministarstva je istaknuto i da proces tranzicije energetskog sektora zahtjeva izradu strateških dokumenata koji imaju zacrtane ciljeve za razvoj energetskog sektora Federacije u ovom dugogodišnjem prelazu, među kojima je i planski razvoj kapaciteta obnovljivih izvora energije.

Podsjeća se i da je, s obzirom da se na nivou BiH ne vode aktivnosti na izradi Strategije pravedne tranzicije energetskog sektora, Vlada FBiH na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije na sjednici 30. aprila ove godine donijela Odluku o izradi Strategije pravedne tranzicije energetskog sektora Federacije BiH do 2030. godine sa projekcijom do 2050. godine.