Energetika.ba

Energetski sektor

donesen zaključak

Federacija BiH pokreće tranziciju energetskog sektora

problemi

Entitetu RS prijeti gubitak pola milijarde KM

Sa projekcijom do 2050.

Vlada FBiH donijela odluke o izradi dva strateška dokumenta iz oblasti energetskog sektora

Pitanje održivosti

Energetski sektor u RS u raljama arbitražnih sporova