Energetika.ba
Novosti

Fond: Hrvatska ne planira graditi skladište nuklearnog već radioaktivnog otpada

Autor: Energetika.ba
Fond: Hrvatska ne planira graditi skladište nuklearnog već radioaktivnog otpada

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško (NEK) uputio je demanti na saopćenje Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH od 30. januara u kojem je navedena izjava ministra Staše Košarca u vezi sa namjerom Republike Hrvatske o „izgradnji nuklearnog odlagališta na Trgovskoj gori“.

U tekstu članka navedeno je kako Hrvatska s BiH nije obavila konzultacije prilikom usvajanja strateških dokumenata o zbrinjavanju nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, što je, kako navode iz Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško apsolutno neistinito.

- Tokom 2015. i 2016. godine provedeno je niz komunikacijskih aktivnosti s ciljem informiranja javnosti, a poseban naglasak bio je na komunikacijske aktivnosti vezano uz provedbu Strateške procjene utjecaja Nacionalnog programa na okoliš. Dio samog postupka provedbe Strateške procjene bilo je i uključivanje dionika u proces. Kao jedan od ključnih dionika prepoznati su i predstavnici Novog Grada u Bosni i Hercegovini, te su s njima provedene potrebne komunikacijske aktivnosti - navode iz Fonda u demantiju na saopćenje iz kabineta ministra Košarca.

Također dodaju da su u okviru javnih rasprava održana i tri javna izlaganja u Zagrebu i Dvoru na kojima su sudjelovali predstavnici Bosne i Hercegovine, te da je čitav proces dokumentiran i javno objavljen na internetskim stranicama bivšeg Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost (danas na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova).

Nadalje, iz Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva NEK tvrde da Republika Hrvatska ne planira graditi skladište nuklearnog, već radioaktivnog otpada.

- Nuklearni otpad, odnosno istrošeno nuklearno gorivo je visoko radioaktivni otpad, koje se skladišti i odlaže sasvim drugačijim tehnologijama, te se ne može odlagati u skladištima Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. U Centru za zbrinjavanje radioaktivnog otpada skladištit će se nisko i srednje radioaktivni otpad - naveli su iz Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva NEK u reagiranju na saopćenje sa susreta ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staše Košarca i glavnog direktora Glavne uprave Evropske komisije za energetiku Dittea Juula Jørgensena u Briselu.

U tom saopćenju je navedeno kako je na sastanku istaknuto da Hrvatska sa BiH nije obavila konsultacije prilikom usvajanja strateških dokumenata o zbrinjavanju nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, kao i da je EU zauzela stav da Hrvatska mora obavijestiti Evropsku komisiju o svojoj konačnoj odluci, te da će EU u tom kontekstu pratiti njene aktivnosti.

Energetika.ba / FENA