Energetika.ba
Novosti

Golić: Parkom prirode 'Una' protiv odlagališta radioaktivnog otpada

Autor: Energetika.ba
Golić: Parkom prirode 'Una' protiv odlagališta radioaktivnog otpada

Prijedlog odluke o proglašenju Parka prirode „Una“ do kraja sedmice bit će upućene Vladi Republike Srpske (RS) na usvajanje, potvrđeno je danas iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

Taj resor je 2017. godine pokrenuo postupak proglašavanja prethodne zaštite područja rijeke Une, uzimajući u obzir činjenicu da postoji opasnost da će ta lokacija biti ozbiljno ugrožena, s obzirom na planiranu izgradnju odlagališta radioaktivnog i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora, koja se nalazi u neposrednoj blizini granice sa BiH odnosno u neposrednoj blizini rijeke Una.

Zbog identifikovanih prirodnih vrijednosti, izmjenama i dopunama Prostornog plana RS-a do 2025. godine planirano je da bude u kategoriji park prirode.

Ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS-a Srebrenka Golić razgovarala je danas sa načelnikom općine Novi Grad/Bosanski Novi Miroslavom Drljačom, koji ju je obavijestio da postoji načelni dogovor načelnika jedinica lokalne samouprave u zoni obuhvata budućeg Parka prirode „Una“ da se formira javna ustanova koja će upravljati tim zaštićenim područjem.

Drljača je rekao da je tokom javnog uvida u Prijedlog odluke o proglašenju Parka prirode „Una“ data sugestija da se java ustanova osnuje i da njeno sjedište bude u općini Novi Grad/Bosanski Novi.

Golić je rekla da Ministarstvo prihvata navedenu sugestiju, pod uslovom da osnivači navedene javne ustanove budu sve četiri općine u zoni obuhvata (osim Novog Grada/Bosanskog Novog, to su još Kozarska Dubica, Bosanska Kostajnica i Krupa na Uni), te da se sporazumom o osnivanju javne ustanove definišu međusobni odnosi i obaveze svih osnivača u daljem funkcionisanju i finasiranju te institucije.

Obavijestila je načelnika Novog Grada/Bosanskog Novog da su primjedbe i sugestije na Prijedlog odluke o proglašenju Parka prirode „Una“ nakon javnog uvida razmotrene i da će konačan priedlog akta o proglašenju još jednog zaštićenog područja biti do kraja ove sedmice upućen Vladi Srpske na usvajanje.

Energetika.ba / FENA