Energetika.ba
Novosti

Ministar Džindić sa Upravom i Upravnim odborom OIEIEK-a

Autor: Energetika.ba
Ministar Džindić sa Upravom i Upravnim odborom OIEIEK-a

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić razgovarao je danas, u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu, s direktorom Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (OIEiEK) Željkom Dolečekom i članovima novog saziva Upravnog odbora.

Na sastanku je dogovoren niz aktivnosti na uređenju stanja u OIEiEK-u, posebno vezano za sistematizaciju, metodologiju rada i dostavljanje izvještaja. Za sve aktivnosti su jasno određeni nosioci aktivnosti i rokovi. Poseban akcenat stavljen je na donošenje Pravilnika o metodologiji za raspodjelu troškova balansiranja za privilegovane i kvalifikovane proizvođače.

- Postavili smo jasne okvire i OIEiEK smo zadužili da Pravilnik o balansiranju dostavi najkasnije za 30 dana, a da planira javnu raspravu u roku od 45 dana - naglasio je ministar Džindić.

Energetika.ba