Energetika.ba
Novosti

Ministar Hasičević razgovarao sa novom upravom Feroelektra

Autor: Energetika.ba
Ministar Hasičević razgovarao sa novom upravom Feroelektra

Federalni ministar trgovine Amir Hasičević posjetio je Feroelektro i razgovarao sa novoimenovanim v.d. direktora ovog privrednog društva Draženom Laganinom.

Ministar Hasičević kazao je da je prioritet napraviti presjek stanja u privrednom društvu Feroelektro d.d. Sarajevo, utvrditi stvarnu vrijednost imovine i obaveza, dugova i potraživanja, te u skladu sa tim utvrditi prioritete u radu nove uprave, a kako bi se riješili problemi ovog preduzeća, saopćeno je iz Federalnog ministarstva trgovine.

"Novoimenovani v.d. direktora Dražen Laganin i direktor Feroelektra trgovina i servis Emir Sulejmanović izrazili su zadovoljstvo što je angažman ministra Hasičevića pokazao da postoji volja u Vladi FBiH da se dugogodišnji problemi ovog društva riješe", navodi se u saopćenju Ministarstva.

Također, izrazili su zahvalnost ministru Hasičeviću za iskazanu namjeru da zajedničkim radom učine sve potrebne korake s ciljem poslovnog oporavka privrednog društva Feroelektro. Iskazali su i spremnost da angažiraju sve kapacitete kako bi se u što kraćem roku definisala moguća rješenja s ciljem zaštite interesa i imovine Federacije BiH.

"Vlada Federacije BiH, je nakon neuspjele privatizacije (2000. godine), raskida Ugovora o kupoprodaji državnog kapitala zbog neizvršenja ugovornih obaveza od ranijeg većinskog vlasnika i okončanog sudskog postupka, 2016. godine preuzela vlasnički udio u iznosu 61 posto kapitala u privrednom društvu Feroelektro d.d. Sarajevo.

Vlada Federacije BiH putem Federalnog ministarstva trgovine vrši neposredna ovlaštenja (učešće u radu i odlučivanju skupštine, izbor i nominiranje kandidata za imenovanje članova nadzornih odbora i njihovo razrješenje prije isteka mandata i davanje saglasnosti za imenovanje članova uprave prije isteka mandata) u ovom privrednom društvu", navodi se u saopćenju Federalnog ministarstva trgovine.

(Energetika.ba)