Energetika.ba
Novosti

Predstavljena Strategija obnovljivih izvora energije Grada Konjica

Autor: Energetika.ba
Predstavljena Strategija obnovljivih izvora energije Grada Konjica

U Gradskoj upravi Konjic 25. svibnja održan je sastanak na kome je predstavnicima Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) predstavljena Strategija obnovljivih izvora energije i potreba za energijom Grada Konjica i namjera da se u narednom periodu značajna pažnja posveti projektima energetske efikasnosti.

Na sastanku gradonačelnika Konjica Osmana Ćatića i predstavnika UNDP-a, rukovoditelj projekta "Pokretanje okolišnog financiranja u svrhu nisko-karbonskog urbanog razvoja" i "Ubrzanje tranzicije ka čistoj energiji korištenjem potencijala solarne energije u BiH" Hamdija Mujezin predstavio je mogućnosti suradnje na implementaciji projekta URBANLED i SolarCET.

Kada je riječ o URBANLED projektu, Mujezin je naglasio da se radi o uspostavi i implementaciji ESCO mehanizma, koji je baziran na investiranju u poboljšanje energetske efikasnosti financiran kroz uštede, koji bi se mogao implementirati na javnim objektima, stambenim zgradama, te komunalnim poduzećima, priopćeno je iz Grada Konjica.

"SolarCET projekt podrazumijeva povećanje interesa i pomoći građanima i svim zainteresiranim za investicije u fotonapon. Razgovarali smo o mogućnosti primjene mehanizma subvencije, pomoći individualnim domaćinstvima u instalaciji fotonaponskih sistema, gdje je UNDP tu proceduru već proveo u Mostaru, Cazinu, Prijedoru i Gradišci, a planirana je realizacija i za Općinu Ilidža. Grad Konjic pokazao je interes za suradnju na ovom polju i uskoro će uslijediti dodatni sastanci na kojima ćemo specificirati pravce naše suradnje", kazao je Mujezin.

(energetika.ba)