Energetika.ba
Novosti

Sarajevo: Međunarodni sajam i konferencija "ENERGA 2018" od 19. do 21. juna

Autor: Energetika.ba
Sarajevo: Međunarodni sajam i konferencija "ENERGA 2018" od 19. do 21. juna

Sarajevo će tokom trodnevnog Međunarodnog sajma i konferencije "ENERGA 2018", u periodu od 19-21. juna biti regionalni energetski centar, na kojem će se okupiti više od 100 izlagača iz 15 zemalja kako regije tako i svijeta, a koji će predstaviti proizvode, projekte, ideje i usluge svojih kompanija. ENERGA se i ove godine održava pod sloganom MISLITI NA BUDUĆNOST / THINKING THE FUTURE.

Članovi Programskog odbora „ENERGA 2018" u proteklom su periodu izradili preliminarni program konferencije, koja svake godine okupi preko 100 eminentnih učesnika, u okviru koje će se tretirati brojna pitanja i odgovori iz oblasti energetskog sektora, s posebnim osvrtom na strateške energetske projekte i investicione potencijale BiH.

Konferencija je raspoređena na tri dana, sa po dvije tematske sesije, kako slijedi:

Prvi dan:

Sesija I: Energetske i klimatske politike u BiH – dekarbonizacija energetskog sektora u BiH, uz učešće predstavnika Ministarstva vanjske trgovine ekonomskih odnosa (MVTEO) BiH, UNDP, GIZ Open Regional Funds (ORF) projekta, USAID Energy Investment Activity (EIA) projekta, Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS te Energetske zajednice;

Sesija II: Tržište električne energije – WB6 inicijativa, uz učešće predstavnika MVTEO BiH, USAID EIA projekta, Državne regulatorne komisije za električnu energiju BiH (DERK BiH), Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini (NOSBiH), Energetske zajednice, Svjetske banke, Regulatorne komisije za energiju u FBiH (FERK), Regulatorne komisije za energetiku RS (RERS), Federalnog ministarstva energije, rudarstva, industrije FBiH (FMERI), Ministarstva industrije, energetike i rudarstva RS (MIER RS), Elektroprivrede BiH, Elektroprivrede HZHB, te Elektroprivrede RS.

Drugi dan:

Sesija I: Obnovljivi izvori energije (OIE) – mogućnosti i prepreke investiranja u sektor OIE u BiH, u sesiji učestvuju MVTEO BiH, GIZ, UNDP, USAID EIA projekat, Češka razvojna agencija, Energetska zajednica, Svjetska banka, Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (OIEiEK) FBiH, Elektroprivreda RS - operator za obnovljive izvore energije, Elektroprivreda BiH, Elektroprivreda HZHB, Elektroprivreda RS, kao i predstavnici privatnog sektora;

Sesija II: Energijska efikasnost u BiH, prilike i mogućnosti: MVTEO BiH, UNDP, GIZ, USAID EIA, MIER RS, FMERI, Western Balkans Green Economy Financing Facility (WB GEFF), Energetska zajednica, Fond za zaštitu okoliša FBiH, Fond za zaštitu okoliša RS, predstavnici privatnog sektora;

Treći dan konferencije se organizuje pod okriljem Privredne / Gospodarske komore FBiH (PGKFBiH), te će se u okviru sesija predstaviti sljedeće teme:

Sesija I: Pirofilit kao materijal ekološke budućnosti, uz PGKFBiH učestvuju predstavnici AD Harbi d.o.o. Sarajevo, Ankara Gazi University, Univerzitet u Tuzli – Rudarsko-geološko-građevinski fakultet (RGGF), Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina – ITNMS Beograd

U okviru posljednje sesije konferencije govorit će se o primjeni energijske efikasnosti u industriji, mogućnostima investiranja u elektroenergetski sektor, kao i o inovacijama u energetici.

U narednom periodu se očekuju i dodatne potvrde učešća od strane organizacija iz javnog i privatnog sektora kako sa područja FBiH, tako i iz RS i Brčko Distrikta BiH, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.
Priprema i organizacija ovog događaja započela je krajem prošle godine, što je dovelo do rezultata da ENERGA već sada bilježi prijave izlagača sa područja Češke Republike, Slovenije i BiH, što je rezultat dosadašnje izuzetne saradnje kako sa domaćim tako i inostranim kompanijama.

ENERGA 2018 se realizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ministarstva energije, industrije i rudarstva Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Kantona Sarajevo. Partneri projekta su Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine.

Energetika.ba