Energetika.ba
Novosti

Subvencioniranje cijena električne energije u FBiH trajat će sve do kraja 2020.

Autor: Energetika.ba
Subvencioniranje cijena električne energije u FBiH trajat će sve do kraja 2020.

Federalna vlada izmijenila je Odluku o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti, kojom je rok njene primjene produžen do 31.12.2020. godine.

Subvencije će biti iskazivane na računima za utrošenu električnu energiju do roka primjene koji odredi Vlada FBiH.

Mogućnost za subvencioniranje cijene utrošene električne energije koristilo je 70 hiljada korisnika, od čega kod JP Elektroprivrede BiH 55.000 i kod Elektroprivrede HZHB 15.000 korisnika.

Do sada je za ove namjene izdvojeno 24 miliona konvertibilnih maraka.

Energetika.ba