Energetika.ba
Novosti

U Neumu završeno savjetovanje CIGRE- 160 referata i više okruglih stolova

Autor: Energetika.ba
U Neumu završeno savjetovanje CIGRE- 160 referata i više okruglih stolova

Prezentacijom posljednjih referata u studijskim komitetima u kojima su prezentirani radovi u oblasti zaštite i automatike te tržišta električne energije, u Neumu je završeno 15. savjetovanje Bosanskohercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme (CIGRE).

Na savjetovanju je učestvovalo oko 500 elektroenergetičara i stručnjaka iz BiH te gosti iz država regije. Prezentirano je 160 referata i održano više okruglih stolova, prezentacija i sastanaka interesnih grupa.

Predsjednik Bosanskohercegovačkog komiteta CIGRE Edhem Bičakčić ocijenio je savjetovanje veoma uspješnim unatoč svim izazovima koje je nametnula pandemija COVID-19.

Ocijenjeno je da elektroenergetičari kao pojedinci - zaposlenici u elektroprivrednim kompanijama, profesori i saradnici elektrotehničkih fakulteta, ali i kao članovi CIGRE, imaju odgovor i rješenje za skore svaki problem u proizvodnji, prijenosu, distribuciji i potrošnji električne energije i rješenje kako se uz korištenje nove tehnologije može postići sigurno napajanje potrošača velikih i malih.

U radu o uticaju globalne pandemije COVID-19 na tržište nafte i električne energije Zejneba Topalović je promjene na tržištu analizirala s aspekta potencijalnih mjera za poboljšanje i smanjernje rizika poslovanja. Ona sugeriše da se smanjivanje rizika poslovanja u trenucima velikih nesreća, kao što je pandemija, mora unaprijed pripremiti i planirati svaki mogući scenarij. Jedino se na taj način može osigurati potencijalno smanjenje ovisnosti o globalnoj politici, mada je ono, kao što je primijećeno tokom pandemije neizbježno.

Bile su zanimljive i prognoze dešavanja u ovom važnom sektoru poput one o razvoju proizvodnje u periodu 2020-2031. godina o čemu je riječ u radu Edine Aganović i grupe autora. Provedene analize upućuju na zaključak da je za sve scenarije potrošnje i planiranu proizvodnju postojećih i bilansiranih proizvodnih kapaciteta sa izgrađenim blokom sedam Termoelektrane Tuzla zadovoljen bilans električne enertgije kao i da postoje značajni viškovi. Međutim, u slučaju da ne dođe do izgradnje ovog bloka radi gašenja pet postojećih blokoiva u TE Tuzla i TE Kakanj bilans električne energije za viši scenario potrošnje bi bio negativan u posljednjim godinama prognoze. Naime, proizvodnja ne bi mogla zadovoljiti potrošnju električne energije u BiH. To znači da bi za ovaj scenario potrošnje potrebe BiH u posljednje dvije godine prognoze morale biti zadovoljene uvozom električne energije.

Završavajući 15.savjetovanje CIGRE BiH organizatori su najavili da će 16. biti održano u jesen 2023. godine. A upravo za dvije godine CIGRE BiH i glavni grad Sarajevo će biti domaćini sesiji Administrativnog vijeća Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme iz Pariza.

Na skupštini CIGRE BiH, održanoj u Neumu rečeno je da su pripreme za taj događaj već počele.

Energetika.ba / FENA