Energetika.ba
Novosti

U Sarajevu postavljeno 25 savremenih kontejnera za električne uređaje

Autor: Energetika.ba
U Sarajevu postavljeno 25 savremenih kontejnera za električne uređaje
"Odlučili smo da našim građanima stavimo na raspolaganje 25 novih uličnih kontejnera za e-otpad, od kojih se tri postavljaju u Općini Stari Grad. Na ovaj način se građanima omogućava da vrše selektivno odlaganje i e-otpada u svome gradu. Kontejner je namijenjen za sakupljanje malih kućanskih aparata, kao što su fen, mikser, IT oprema, telefoni, brijači, pegle, kao i baterija, a koji su do sada većinom završavali u miješanom komunalnom otpadu i posljedično na deponijama. Kako bi spriječili navedeno pozivamo građane da koriste postavljena tri kontejnera u Općini Stari Grad, te da prate lokacije ostalih 22 kontejnera, koji će biti postavljeni u narednim danima u Kantonu Sarajevo", kazao je Emil Šehić, direktor društva ZEOS eko-sistem d.o.o.

On dodaje da pravilno odlaganje sprečava zagađenje i gomilanje na deponijama, doprinosi očuvanju postojećih resursa, uštedi električne energije kao i otvaranju novih zelenih radnih mjesta u reciklažnim postrojenjima.

Općina Stari Grad, odnosno Služba za investicije i komunalne poslove, je prva od općina Kantona Sarajevo koja je obezbijedila potrebnu saglasnost da se ovakvi kontejneri postave. Svrha kontejnera je pravilno odlaganje čime će se pozitivno utjecati na promjene navika i svijesti ljudi o očuvanju životne sredine.

Energetika.ba / Klix.ba