Energetika.ba
Novosti

USAID EIA: Model biogasne elektrane na ENERGA 2019

Autor: Energetika.ba
USAID EIA: Model biogasne elektrane na ENERGA 2019
U okviru 9. međunarodnog sajma energije, rudarstva, zaštite okoliša i prateće industrije sa konferencijskim sadržajem ENERGA 2019, USAID EIA će se predstaviti sa modelom biogasne elektrane koji će biti postavljen unutar sajamskog paviljona.

Razlog postavke ovog modela je prezentacija USAI EIA na temu „Biogasne elektrane – Investiciona prilika za poljoprivrednike“ koja će se realizovati 13.6. u 10h u okviru konferencijskog programa. (Program konferencije)

Zbrinjavanje otpada poljoprivrednog porijekla predstavlja jedan od velikih izazova u Bosni i Hercegovini (BiH). Tu spada đubre/stajnjak iz objekata za držanje životinja, te otpad nastao tokom klanja i prerade mesa. Odlaganje takvih materija predstavlja veliki problem za okoliš, te zdravstveni rizik za zajednicu. Elektrane na biogas mogu biti rješenje jer pretvaraju taj otpad u električnu, toplotnu energiju i đubrivo.

Investicije u elektrane na biogas se podstiču kroz garantovani otkup električne energije po poticajnoj cijeni (feed-in tarifi) koja je znatno viša od tržišne cijene. Subvencionirani otkup električne energije iz elektrana na biogas daje poljoprivrednicima podsticaj da pravilno rukuju i odlažu otpad, čime se štiti voda, tlo i zrak od zagađenja.

Garantovani prihodi od prodaje električne energije pomoći će poljoprivrednicima tokom tržišnih fluktuacija, čime će se sačuvati već postojeća radna mjesta i stvoriti uslovi za nova.

Video USAID EIA prikazivat će se na štandu u okviru sajma ENERGA 2019:

Količine električne energije koje će se otkupiti po poticajnoj otkupnoj cijeni (kvote) su definisane u entitetskim Akcionim planovima za korištenje obnovljive energije za period 2014-2020. U novembru 2018. godine je Akcioni plan Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) izmijenjen i uveden planiran otkup 9,6 GWh električne energije iz elektrana na biogas je u 2020. godini, što odgovara proizvodnji elektrani snage 1,2 MW.

Do novembra 2018. godine glavna prepreka izgradnji biogasnih postrojenja u FBiH je bilo nepostojanje kvote za biogasne elektrane, a koje postoje za druge elektrane koje koriste obnovljive izvore. USAID-ov projekt Investiranje u sektor energije (EIA) je uložio značajne napore kako bi nadležnim institucijam ukazao na važnost subvencioniranja biogasnih elektrana i pružio tehničku asistenciju u izmjeni Akcionog plana FBiH kako bi se uključila kvota za biogasne elektrane.

Od juna 2015. godine USAID EIA projekat i farma Spreča sarađuju na tehničkim pitanjima vezanim za dizajn i rad biogasne elektrane, te identifikaciju i uklanjanje prepreka u postupku ishođenja dozvola. Započela je izgradnja elektrane snage 600 kW na farmi Spreča, Kalesija.

Za pogon elektrane snage 600 kW je potreban stajnjak od oko 4.000 krava muzara ili 600.000 koka nosilja ili 80.000 svinja u tovu, što predstavlja priliku da se veći broj stočara udruži da obezbijedi dovoljno količine stajnjaka i osigura finansiranje. U FBiH su garantovane otkupne cijene vrlo stimulativne i za elektrane od 150 kW i povrat investicije je znatno kraći od 12 godina koliko traje ugovor o otkupu električne energije.

U Republici Srpskoj (RS) je u 2020. godini planiran otkup 13,48 GWh električne energije iz elektrana na biogas, što odgovara proizvodnji elektrane snage 1,7 MW. U RS je već izgrađena elektrana na biogas snage 1 MW u okviru firme GOLD-MG, Donji Žabar, u blizini Brčkog. U RS su garantovane otkupne cijene povoljne za postrojenja veća od 500 kW, što ukazuje na još veću potrebu za udruživanjem poljoprivrednika.

I nakon 2020. će se podsticati biogasne elektrane i trenutno se priprema Akcioni plan za period 2020-2030.


USAID EIA štand na ENERGA 2019


Šematski prikaz biogasne elektrane


Biogasna elektrana

Energetika.ba