Energetika.ba
Novosti

Vlada FBiH: Odluka o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora

Autor: Energetika.ba
Vlada FBiH: Odluka o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora

Vlada Federacije BiH, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela je odluku kojom se utvrđuju ukupni iznos sredstava, odnosno potrebni iznos naknade za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, te jedinični iznos naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2023. godinu.

Ova odluka je u skladu s Uredbom o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i određivanju naknada za poticanje, Odlukom o davanju suglasnosti na garantirane otkupne cijene električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, te Odlukom Regulatorne komisije za energiju u FBiH o referentnoj cijeni električne energije.

Ukupni iznos sredstava, odnosno potrebni iznos naknade za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije u 2023. godini utvrđen je u visini od 7.326.534 KM.

Jedinični iznos naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije za 2023. godinu utvrđen je u visini od 0,0012 KM/kWh, bez PDV-a.

Naknadu za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, koja predstavlja proizvod jedinične naknade i ukupno obračunate potrošnje aktivne električne energije u kWh, plaćaju svi krajnji kupci električne energije u Federaciji BiH i ona se iskazuje kao posebna stavka na računu za električnu energiju.

Sredstva prikupljena po osnovu naknade za poticanje su prihod Operatora za OIEiEK, kojima on raspolaže i koristi ih za isplatu poticajnog dijela iz garantirane cijene za proizvedenu električnu energiju privilegiranih proizvođača, financiranje troškova rada Operatora za OIEiEK i za plaćanje troškova balansiranja elektroenergetskog sustava nastalih zbog odstupanja u vrijednostima planirane i proizvedene električne energije iz postrojenja OIEiEK, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Energetika.ba / FENA