Energetika.ba
Novosti

Vlada FBIH: Poticaj proizvodnji obnovljive energije

Autor: Energetika.ba
Vlada FBIH: Poticaj proizvodnji obnovljive energije

Vlada FBiH donijela je Odluku o utvrđivanju ukupnog iznosa potrebnih sredstava i jediničnog iznosa naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i efikasne koenergacije (OIEiEK) za 2018. godinu.

Ukupan iznos sredstava, odnosno naknade za poticanje proizvodnje iz OIEiEK-a u ovoj godini utvrđen je u visini od 16.418.467,05 KM, dok je jedinični iznos 0,002128 KM/kWh, bez PDV-a.

Naknadu za podsticanje proizvodnje iz OIEiEK-a plaćaju svi krajnji kupci električne energije u FBiH, a tako prikupljena sredstva namijenjena su za isplatu podsticaja, rad Operatora za OIEiEK, te pokrivanje troškova balansiranja elektroenergetskog sistema nastalih zbog odstupanja u vrijednostima planirane i proizvedene električne energije iz postrojenja OIEiEK-a.

Energetika.ba