Energetika.ba
Vjetroenergija

Budvanska kompanija zainteresovana za gradnju vjetroelektrane na Brajićima

Autor: Energetika.ba
Budvanska kompanija zainteresovana za gradnju vjetroelektrane na Brajićima

Kompanija "Vjetroelektrana Budva", zainteresovana je za gradnju vjetroelektrane na Brajićima čija vrijednost se procjenjuje na 100 miliona eura, saopšteno je iz Vlade.

U Informaciji koju je usvojila Vlada, tokom jučerašnje sjednice, se navodi da je u komunikaciji sa potencijalnim investitorima izraženo interesovanje za raspisivanje tendera za izbor investitora za izgradnju vjetroelektrane i zakupa zemljišta na lokalitetu Brajići – opštine Budva i Bar.

"Iskazana je spremnost za realizaciju vjetroelektrane ukupne instalisane snage od 75 MW, čime se očekuje iznos direktnih ulaganja preko 100 miliona eura", dodaju iz Vlade.

Podnošenju ovog zahtjeva u prethodnom periodu prethodilo je izdavanje od strane Ministarstva ekonomije dvije dozvole za mjerenje potencijala i istraživanje potencijala vjetra na lokalitetima u KO Kuljača i KO Reževići II, na teritoriji Opštine Budva, društvu "Vjetroelektrana Budva" Podgorica.

"Izgradnja vjetroelektrana je na osnovu dosadašnje prakse omogućena kroz model davanja u zakup državnog zemljišta, shodno Zakonu o državnoj imovini, iz kojih razloga su uz zahtjev za raspisivanje tendera dostavljeni i listovi nepokretnosti u cilju identifikacije parcela neophodnih za realizaciju ovog projekta", navodi se u informaciji koju je usvojila Vlada.

Lokacija na kojoj je, podnosilac zahtjeva planirao izgradnju predmetne vjetroelektrane je po njihovom predlogu na parcelama koje su većinom u državnoj imovini, s tim da je nekih 10 odsto od ukupne površine predloženih parcela u privatnoj svojini.

"Pored toga, postoji i konstatacija Ministarstva održivog razvoja i turizma da su lokacije u okviru opštine Budva i Bar predviđene za izgradnju vjetroelektrane shodno Prostornim planom posebne namjene za Obalno područje Crne Gore čiji je predlog utvrdila Vlada Crne Gore. Na osnovu dostvaljene dokumentacije ustanovljeno je da postoje preduslovi za dalji razvoj ovog projekta", dodaje se u informaciji.

U skladu sa tim, potrebno je da Ministarsvo ekonomije formira Komisiju, u čijem sastavu će biti predstavnici Ministarstva finansija i Ministarstva održivog razvoja i turizma, sa zadatkom da pristupe izradi tenderske dokumenatcije sa ciljem da se u narednom periodu raspiše javni poziv.

Energetika.ba