Energetika.ba
Vjetroenergija

Vjetroelektrane u BiH: Balansiranje na regionalnom tržištu

Autor: Energetika.ba
Vjetroelektrane u BiH:  Balansiranje na regionalnom tržištu

Stalni pad cijena tehnologije proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, a posebno vjetroelektrana, Bosni i Hercegovini omogućava značajno povećanje investiranja i instalisane snage po ekonomski konkurentnim uslovima. Međutim razvoj ovog sektora mnogo više će zavisiti od regulatornog okvira, a posebno od potpisivanja ugovora o otkupu energije proizvedene snagom vjetra i regulisanja načina njenog preuzimanja (uključujući i balansiranje) od strane snabdjevača. Na ovo je upozoreno i na nedavnom stručnom skupu “Smanjenje rizika izgradnje vjetroelektrana“ održanom u Mostaru u organizaciji Bosanskohercegovačkog komiteta/ogranka za velike električne sisteme CIGRE čiji su zaključci od ove sedmice dostupni javnosti.

U zaključcima se ističe da je probni rad vjetroelektrane Mesihovina ukazao na izazove koje nameće zahtjev za dnevnim balansiranjem varijabilne proizvodnje. Upozorava se da će ti problemi biti posebno izraženi za proizvođače koji nisu javne elektroprivredne kompanije.

Da bi se to prevazišlo zaključeno je da je da hitno treba pokrenuti aktivnosti na ekonomski optimalnom osiguranju fleksibilnosti u elektroenergetskom sistemu u BiH. To, uz ostalo, zahtijeva i unapređenje rergulative u BiH na način da omogući implementaciju savremenih rješenja osiguranja fleksibilnosti uključujući i regionalno balansiranje.

Učesnici skup „podržavaju sve aktivnosti koje se provode sa ciljem stvaranja preduslova za intregraciju regionalnog tržišta električne energije i pomoćnih usluga u koje su uključeni akteri BiH (DERK, NOS BiH)“, naznačeno je u zaključcima.

Na kraju iskazana je spremnost učesnika mostarskog skupa da razmatranje tematike balansiranja proizvodnje iz vjetroelektrana na regionalnom nivou nastave krajem ove godine. U pripremi će biti korišten pravilnik o metodologiji za raspodjelu troškova balansiranja za privelegovane i kvalifikovane proizvođače, koji priprema Operater za obnovljiver izvore električne energije, te studija o komparaciji troškova balansiranja za jugoistočnu Evropu koja se realizuje u okviru aktivnosti na projektu o raspodjeli troškova i udjela u čijoj izradi učestvuje Westwrn Balkans Energy Transition Dialogue.

Energetika.ba