Energetika.ba
Vjetroenergija

VMBiH prihvatio inicijativu za projekat izgradnje vjetroelektrane Vlašić

Autor: Energetika.ba
VMBiH prihvatio inicijativu za projekat izgradnje vjetroelektrane Vlašić

Vijeće ministara BiH prihvatio je Inicijativu i imenovao delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu i projektu između KfV-a, Frankfurt na Majni (KfV), i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora (zajmoprimac), i Federacije Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Federalno ministarstvo finansija, i JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (agencija za izvršenje projekta), u iznosu 36 miliona eura za Projekt izgradnje vjetroelektrane Vlašić.

Izgradnjom vjetroelektrane snage do 50 MW na visoravni Vlašić u Srednjobosanskom kantonu stvaraju se uslovi za proizvodnju električne energije za potrebe bosanskohercegovačkog elektroenergetskog sistema. Projekt će doprinijeti ekonomskom razvoju BiH, uz korištenje obnovljivih izvora energije i smanjenje stakleničkih gasova.

Procijenjena vrijednost investicije iznosi 75 miliona eura, a finansirala bi se sredstvima kredita KfV i EIB-a u iznosima po 36 miliona eura i vlastitim izvorima JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo u iznosu tri miliona eura.

Energetika.ba