Energetika.ba
Zaštita okoliša

Privredna komora FBiH: PlasticEurope: Operateri sistema u zbrinjavanju otpada primjer dobre prakse

Autor: Energetika.ba
Privredna komora FBiH: PlasticEurope: Operateri sistema u zbrinjavanju otpada primjer dobre prakse

Privredna komora FBiH (PKFBiH) učestvovala je na godišnjem sastanku Savjetodavnog odbora za Mediteran u okviru organizacije PlasticEurope na kojem su razmatrane uloge mehaničke i hemijske reciklaže u ostvarenju globalnih ciljeva zaštite okoline kao i promjenama koje donose najnovije EU legislative.

Na Međunarodnom sajmu industrije plastike i gume, koji se održava u Milanu (Italija) od 5. do 8. septembra ove godine, održan je redovni godišnji sastanak Savjetodavnog odbora za Mediteran u okviru organizacije PlasticEurope. Pomenuto tijelo sa svojim članovima kontinuirano radi na istraživanju i donošenju prijedloga nadležnim institucijama u matičnim zemljama.

Potpredsjednik Privredne komore FBiH Mirsad Jašarspahić na ovogodišnjem sastanku odbora predstavio je aktivnosti Komore u tim oblastima u proteklom periodu. Članovima odbora su predstavljene prednosti uspostavljenog Sistema produžene odgovornosti kroz Operatere Sistema za ambalažni i elektronski otpad, kroz ostvarene rezultate operatera i ispunjenje ciljeva u periodu od 2012. do 2022. godine u FBiH, čime je sistem Operatera Sistema u zbrinjavanju otpada ocijenjen kao primjer dobre prakse.

Osim toga, predstavljene su i aktivnosti koje Komora provodi kroz projekte vezane za Jadransko-jonsku regiju.

Kao poseban i jedinstven primjer dobre prakse, Jašarspahić je prezentirao prvo industrijsko postrojenje za dobijanje visokokvalitetnog Carbon Blacka u kompaniji RCB Nanotechnologies u Vogošći, koji se u potpunosti nadalje vraća i koristi ponovno u industriji guma, različitih gumenih proizvoda te industriji polimera. Ovakvim primjerom se stvaraju mogućnosti da se uvođenjem dotrajalih guma u cirkularnu ekonomiju stvara visokovrijedni industrijski materijal, uz istovremenu podršku ciljevima smanjenja deponija otpada te ciljevima EU u vezi karbonske neutralnosti, saopćeno je iz Privredne komore FBiH.

Energetika.ba