SEF – BiH i cijeli region imaju ogroman potencijal u obnovljivim izvorima energije

SEF – BiH i cijeli region imaju ogroman potencijal u obnovljivim izvorima energije

Sarajevski energetski forum (SEF), jedan od najvažnijih regionalnih skupova posvećenih energetskoj industriji, okupio je stručnjake, poslovne ljud

Sarajevski energetski forum (SEF), jedan od najvažnijih regionalnih skupova posvećenih energetskoj industriji, okupio je stručnjake, poslovne ljude, te predstavnike vlasti koji će tokom tri dana raspravljati o važnosti prelaska na obnovljive izvore energije i načinima kako da se to ostvari.

SEF se održava u organizaciji Fondacije Solarna akademija i partnera, pokrovitelj SEF 2023 je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a institucionalni partneri su entitetska ministarstva i Vanjskotrgovinska komora BiH.

Prelazak na obnovljive izvore energije, kako je uime organizatora izjavio Senad Šepić, ključan je za održivu budućnost planete, a energetski forum će se fokusirati upravo na tu temu.

– BiH i cijeli region ima ogromni potencijal u obnovljivim izvorima energije, a ono gdje nam treba unapređenje jesu zakonska regulativa, te približavanje privrede svemu onome što jeste zakonodavni okvir. Sa stručnjacima iz cijelog regiona govorit ćemo o tome kako ispuniti uslove koji se tiču dekarbonizacije, kako riješiti pitanje izgradnje kapaciteta mreža, pogotovo prenosnih, te kako osigurati da možemo na najbolji mogući način plasirati energiju koju možemo proizvesti u BiH i regionu na globalno tražište – naveo je Šepić pred otvaranje SEF-a.

U okviru SEF, kako je dodao, bit će održano deset panela, po pet predavanja i prezentacija, a više od 75 ljudi će tokom tri dana u Sarajevu govoriti o akteulnim temama.

Predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Zdravko Marinković je u uvodnom  obraćanju potcrtao važnost saradnje vlasti, donosioca odluka, struke i prepoznavanja onoga šta Bosni i Hercegovini i njenom tržištu treba i šta će mu biti bitno u budućnosti.

–  Samo sinergijom svih možemo napraviti uspješno poslovno okruženje, što je preduslov za održiv razvoj – kazao je Marinković.

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk  je rekao da su energija i tranzicija u energetskom sektoru među najvažnijim globalnim temama. Izrazio je nadu da će SEF prerasti u regionalni brend poput Sarajevo biznis foruma i Sarajevo film festivala, te da će ovaj skup doprinjeti razvoju energetskog sektora BiH i posebno dati odgovore za Kantron Sarajevo kao najvećeg konzumenta električne energije u BiH.

Goran Majstorović iz Energetskog instituta Hrvoje Požar iz Zagreba u izjavi novinarima ukazao je na nužnost redizajniranja mreža za prenos energije, a da bi se integrirala poželjna, ciljana količina obnovljivih izvora energije potrebno je napraviti barem dvije stvari – bolje koristiti  postojeću infrastrukturu i povećati investicije u tu mrežu.

– U sto godina razvoja elektroenergetskih mreža izgrađeno je 35 hiljada megavata  interkonektivnih vodova u Evropi. Sada se donose novi planovi prema kojima ćemo u idućih pet godina trebat napraviti 40 hiljada megavata interkonektivnih vodova. Ono što je rađeno u sto godina, sada je potrebno ponoviti u pet godina – ilustrirao je Majstorović.

Na prvom panelu se govorilo o obavezama i trenutnoj poziciji BiH i zemalja regiona u procesu dekarbonizacije, a govorili su konsultant Janez Kopač, direktorica Obnovljivih izvora energije Hrvatske Maja Pokrovac, ministar industrije, energetike i rudarstva RS-a Petar Đokić,  šef kabineta federalne ministrice turizma i okoliša Tomislav Lukić,  te menadžerica OIE Srbija Danijela Isailović.

Sastavni dio SEF 2023 je i Sajam izlagača gdje se učesnici mogu upoznati sa najnovijim dostignućima u oblasti pružanja usluga razvoja projekata iz OIE, ugradnje i održavanja opreme i savremenih rješenja elektrana za kućanstva i privredu, kao i automobilnosti, te rješenja za punionice električnih vozila i mogućnosti finansiranja projekata.

(Energetika.ba)