Energetika.ba
Novosti

CIGRE BiH: Novca za elektroenergetski sektor će biti

Autor: Energetika.ba
CIGRE BiH: Novca za elektroenergetski sektor će biti

Članarina za Bosanskohercegovački komitet Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme (CIGRE) u 2021. godini ostaje ista, odlučeno je na sjednici Upravnod odbora ove strtukovne organizacije. Za individualne članove na godišnjerm nivou ona iznosi 20 KM, za mlađe od 35 godina 15 KM, za studente, penzionere i nezaposlene 10 KM. Visina posebne članarine za organizacije iz oblasti elektroenergetike iznosi od 10.000 do 60.000 KM, u zavisnosti od toga da li imaju 150, 200 ili 250 zaposlenih stručnih kadrova. Kolektivne članarine za kompanije i druge organizacije su 900 Km a za fakultete, institute i obrazovne organizacije 450 KM.

-Iznos naše članarine se ne mijenja već pet godina i mi to s ponosom ističemo u vrijeme kada u mnogim sektorima imamo povećanje cijena. Naše članstvo se u proteklim godinama stalno povećavalo i mi ćemo taj koncept rada nastaviti očekujući pristup novih članova, posebno iz Republike Srpske, gdje imamo evidentne rezultate, te među mladim zaposlenim kadorvima i studentima naših fakulteta - istakao je Edhem Bičakčić, predsjednik Bosanskohercegovačkog komiteta CIGRE obrazlažući ovu odluku.

Upravni odbor je markirao ključne zadatke bh. komiteta CIGRE u 2021.godini koja će, kako je rečeno, za elektroenergetski sektor biti „tranzicijska godina“. Pri tom treba imati na umu da je BiH odnosno njen energetski sektor pod sankcijama Evropske unije ali i da je smjelo ušla u investicijski ciklus u obnovljivim izvorima električne energije. To bi, konstatovano je, trebalo da bude izazov kako za privrerdu tako i za državne institucije.

-"Unatoč problemima biće novca za energetski sektor“ optimistično je zaključio Edhem Bičakčić.

Među značajnim aktivnostima CIGRE BiH u 2021.godini su pripreme za preuzimanje uloge predsjedavajućeg u regionalnom komitetu elektroenergetičara (SEERC), što će se dogoditi 2022.godine, te domaćina sjednice Administrativnog vijeća CIGRE Pariz 2023.godine u Sarajevu. Želja je da predsjedavanje BiH u SEERC-u bude uspješno. Softver za te namjene već postoji, a u narednom periodu biće razvijeni i ostali elementi digitalne podrške.

Hajdar Arifagić

Energetika.ba