Energetika.ba
Novosti

EBRD podržava energetsku tranziciju u regionima uglja na zapadnom Balkanu

Autor: Energetika.ba
EBRD podržava energetsku tranziciju u regionima uglja na zapadnom Balkanu
Organizacije koje su pokrenule Platformu za podršku energetskoj tranziciji u regionima uglja u Zapadnom Balkanu i Ukrajini dogovorile su se na prvom sastanku Platforme održanom 10. i 11. decembra da će udružiti napore da podrže prelazak sa uglja na nisko-karbonsku i klimatski otpornu budućnost na zapadnom Balkanu i u Ukrajini."Učesnici, uključujući Evropsku banku za obnovu i razvoj, Svetsku banku, Evropski koledž (kampus Natolin), Sekretarijat Energetske zajednice, Evropsku komisiju i vladu Poljske započeli su diskusije o tome kako podržati regije u smanjenju upotrebe i proizvodnje uglja, a istovremeno vodeći računa o lokalnim zajednicama koje i dalje ostaju ekonomski zavisne od industrije uglja", saopćeno je iz EBRD-a.EBRD je saopćio da su posvećeni osiguranju finansiranja za investicije koje će podržati prelazak sa uglja. Takva ulaganja mogu podrazumijevati projekte koji promovišu čistu energiju, ciljanu podršku radnicima u industriji uglja ili ekonomsku diverzifikaciju.

Zuzana Hargitai, direktorica EBRD-a za zapadni Balkan, rekla je da je EBRD u poslednje tri godine finansirala skoro 500 MW vjetro i solarnih kapaciteta u regionu zapadnog Balkana.

"U Srbiji smo finansirali dvije najveće vjetroelektrane na Balkanu, Dolovo i Kovačica, a u Crnoj Gori vjetroelektranu Krnovo. Na Kosovu smo podržali vjetroelektrane Bajgora i Kitka koje će pomoći zemlji koja se toliko dugo oslanjala na lignit da počne da koristi svoj potencijal obnovljivih izvora energija. U sjevernoj Makedoniji podržavamo izgradnju solarne elektrane na mjestu starog rudnika lignita u Oslomeju. Također podržavamo vlade u razvoju tendera za obnovljive izvore, uključujući aukciju za solarnu energiju u Albaniji koja je rezultirala najnižim troškovima električne energije u regionu. Zadovoljni smo što vidimo početak procesa tranzicije uglja na zapadnom Balkanu i u Ukrajini i spremni smo da pružimo dijalog o politikama, tehničku pomoć i finansijsku podršku vladama da pređu sa uglja na čiste izvore energije", rekla je.

Inicijativa za Platformu za podršku regionima uglja u tranziciji na zapadnom Balkanu i u Ukrajini, koja je pokrenuta u septembru 2019. godine, pomoći će regionima uglja zapadnog Balkana i Ukrajine u razvoju i primjeni sveobuhvatnih politika koje omogućavaju inkluzivne strategije za prelazak na nisko-karbonske energetske sisteme. Platforma okuplja međunarodne institucije i partnere kako bi pružili znanje, podijelili iskustva stečena u drugim regionima u Evropskoj uniji, i pružili podršku u planiranju i finansiranju.

Inicijativa je pokrenuta nakon što su se zemlje zapadnog Balkana obavezale da će preći na čistu energiju u Zajedničkoj deklaraciji iz Podgorice od 21. februara 2019. godine, a Ukrajina je izrazila sličnu želju kroz svoju Strategiju razvoja niskih emisija do 2050. novembra 2017. godine.

Osnivanje Platforme odražava sličan pristup u EU, gdje "Platforma pravedne tranzicije" podržava provođenje Mehanizma pravedne tranzicije. Ovim se obećava najmanje 100 milijardi eura investicija tokom perioda 2021-2027 za podršku radnicima i građanima regiona u kojima se nalazi imovina sa visokim emisijama ugljenika, prenosi Klix.

"Pristup EBRD-a za tranziciju ka zelenoj ekonomiji (GET) 2021-25 ima za cilj da poveća zeleno finansiranje Banke na više od polovine njenog godišnjeg obima poslovanja do 2020. godine, dok istovremeno pomaže zemljama u kojima radi u izgradnji nisko-ugljeničnih ekonomija", saopćeno je iz EBRD-a.

U skladu sa Pariskim sporazumom i GET pristupom, EBRD-ova Inicijativa pravedne tranzicije, pokrenuta ove godine, ima za cilj da obezbedi da blagodati tranzicije ka zelenoj ekonomiji budu dostupni svima, istovremeno štiteći ugrožene zemlje, regione i ljude. EBRD inicijativa zasniva se na EBRD ekspertizi o ulaganjima u zelenu ekonomiju sa fokusom na ekonomsku inkluziju.

Energetika.ba